strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń
Lokal mieszkalny o pow. 3 232 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 3 232 m2
Cena wywoławcza: 45 718,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 143/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, w sali nr 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Trzebini przy ul. Gwarków 2/58 i posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00078574/3.

Z własnością lokalu mieszkalnego nr 58 związany jest udział w częściach wspólnych budynku wielomieszkaniowego nr 2 przy ul Gwarków oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1543/19 o pow. 3 232 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60 958,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 45 718,50 zł.

Rękojmia: 6 095,80 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów,

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gwarków
Miasto: Trzebinia
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone