strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Nieruchomość zabudowana o pow. 4,23 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-08
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o pow. 4,23 ha
Cena wywoławcza: 144 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 577/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW RA1R/00115951/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu, ul. Struga 63, nr II odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych nr 465, 476, 529, 593 o łącznej powierzchni 4,23 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 62 m2, nieużytkowym drewnianym budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem inwestorskim, drewnianą stodołą i drewnianą szopą, należącej do dłużnika (…), położonej: 26-660 Jedlińsk, Romanów 13, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00115951/4.

 

Suma oszacowania wynosi 216 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu  przy ul. Grzybowskiej 4/6 (I Wydział Cywilny) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Romanów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone