strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejownoym w Płocku Arkadiusz Majchrzak
Budynek mieszalny w Płocku
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-12
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek mieszalny w Płocku
Cena wywoławcza: 93 900,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 321/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Arkadiusz Majchrzak (tel. (24) 366 15 15, kom 696 17 18 18) ogłasza, że dnia

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy al. Kilińskiego Jana 10B w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…), stanowiącej: odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 93 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Płocku przy ul Mickiewicza Adama 19 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu na której jest zlokalizowany;

położony 09-402 Płock, ul. Adama Mickiewicza 19, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PL1P/00115989/0].

 

Suma oszacowania wynosi 125 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 520,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 28 2030 0045 1110 0000 0401 5110 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytowany lokal – usytuowany jest na VIII piętrze budynku, oznaczony został numerem 93 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 39,00 m2. Standard wykończenia lokalu mieszkalnego wskazuje na potrzebę przeprowadzenia prac remontowych. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku o powierzchni 2,30 m2.

Dla lokalu mieszkalnego urządzona jest księga wieczysta PL1P/00115989/0 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 19 położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 270/3, 270/4 uregulowanych w księdze wieczystej PL1P/00032363/0 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Adama Mickiewicza
Miasto: Płock
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone