strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jarocinie Tomasz Wejman
Nieruchomość lokalowa o pow. 54,07 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 54,07 m2
Cena wywoławcza: 26 925,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 611/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 6, 63-200 Jarocin, sala 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużników: (…), położonej w: Komorze Przybysławskie 56/2, gm. Żerków, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00023219/2.

 

Sprzedaż licytacyjna obejmuje:

Prawo własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 56 położonym w miejscowości Komorze Przybysławskie, o powierzchni użytkowej 54,07 m2, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki z wc, kuchni i skrytki. Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia pomocnicze, a mianowicie piwnica o powierzchni 15,23 m2, segment budynku gospodarczego o powierzchni 17,40 m2 umiejscowiony w osobnym w budynku oraz boks w nietrwałym budynku garażowym o pow. 17,70 m2.

Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 25/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00023218/5.

 

Suma oszacowania wynosi 35 900,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 56 1020 2212 0000 5402 0301 5625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Komorze Przybysławskie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone