strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny o pow. 49,65 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-18
Godzina: 09:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 49,65 m2
Cena wywoławcza: 100 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 736/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00029952/9

ICo 519/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 kwietnia 2016 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

                                                 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…). Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony pod adresem 49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul. Klonowa 15b/16, mieszczący się na 3 kondygnacji (poddaszu) w budynku wielorodzinnym. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, jadalni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 49,65 m2, oraz przynależnej piwnicy o powierzchni użytkowej 21,80 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00029952/9. Z własnością lokalu związany jest udział, w 447/10000 częściach, we współwłasności działki gruntu nr 21/5 z mapy 2 obrębu 0160 Skarbimierz Osiedle, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,3459 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku na tym gruncie posadowionego, objętych księgą wieczystą KW nr OP1B/00029951/2.

Suma oszacowania wynosi 133 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   100 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 360,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej  w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Klonowa
Miasto: Skarbimierz-Osiedle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone