strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PHU DEK – BUD L. Galanty, Z. Jańczuk, A.Stefański Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość gruntowa, ruchomości, umowy najmu i dzierżawy - Syndyk PHU DEK-BUD
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-30
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa, ruchomości, umowy najmu i dzierżawy - Syndyk PHU DEK-BUD
Cena wywoławcza: 3 700 000,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa PHU DEK-BUD L. Galanty, Z. Jańczuk, A. Stefański Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, w skład której wchodzą:

a)   nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Arkuszowej 176, obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 27/2 z obrębu 7-12-06, opisaną w księdze wieczystej o numerze KW WA1M/00042190/8 prowadzonej w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie (powierzchnia gruntu 9 381 m2);

b)   ruchomości w tym urządzenia, maszyny, środki transportu;

c)    umowy najmu i dzierżawy obowiązujące w dniu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

z wyłączeniem należności, środków pieniężnych (w kasie oraz na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa) oraz dokumentacji przedsiębiorstwa.

Cena wywoławcza wynosi 3 700 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy miliony siedemset tysięcy, 00/100), wysokość wadium to 185 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy, 00/100).

1.    Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2016 r. na adres Kancelarii syndyka ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa (decyduje data wpływu, nie zaś data nadania).

2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 12:00 w Kancelarii syndyka ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa.

3.    Szczegółowe informacje, w tym regulamin sprzedaży do wglądu w kancelarii syndyka
ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa tel. (22) 614 52 88.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Arkuszowa
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone