strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski
Druga licytacja działek w miejscowości Świdry
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Druga licytacja działek w miejscowości Świdry
Cena wywoławcza: 31,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: KM 1871/15
Opis:

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski (tel. (87) 428 16 43) ogłasza, że dnia

 

1 kwietnia 2016 r o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 28, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

* działka o nr geod. 65/3 - o pow. 3 003 m2, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Działka ogrodzona - elementy stalowe na podmurówce betonowej, od strony zachodniej brak ogrodzenia.
Teren działki płaski, występują nasadzenia drzew owocowych i iglastych ozdobnych.

Powierzchnia zabudowy - 125,00 m2; pow. użytkowa - 158,41 m2; pow. całkowita - 259,60 m2; rok budowy 1987. Działka ma dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 341 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 227 913,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 34 187,00 zł.

* działka o nr geod. 65/4- o pow. 20 024 m2, działka zabudowana budynkiem byłej chlewni. Działka nie posiada ogrodzenia jak również trwałych elementów zagospodarowania terenu (poza budynkiem). Na działce

brak jest naniesień drzewostanu. Działka charakteryzuje się lekkim spadkiem terenu w kierunku południowym. Pow. zabudowy - 1246,00 m2; pow. użytkowa - 1129,70 m2; rok budowy 1998. Działka ma dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 433 910,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 289 273,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 43 391,00 zł.

* działka o nr geod. 65/5 - o pow. 3 024 m2, działka niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka nie posiada ogrodzenia jak również trwałych elementów zagospodarowania teren. Działka ma dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 47 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 446,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 717,00 zł.

* działka o nr geod. 65/6 - o pow. 3 021 m2, działka niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka nie posiada ogrodzenia jak również trwałych elementów zagospodarowania terenu. Działka

ma dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 47 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 420,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 713,00 zł.

* działka o nr geod. 67/1 - o pow. 43 807 m2, działka zabudowana jest trzema budynkami dawnych kurników.

Działka posiada jedynie ogrodzenie od strony wschodniej - od strony sąsiedniej zabudowy. Na działce

występują nieliczne nasadzenia drzewostanu liściastego. W północno-wschodniej części działki występuje większe obniżenie terenu porośnięte krzakami i drzewostanem liściastym.
Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów ten fragment działki oznaczony jest jako nieużytek o pow. 2 089 m2, budynki o pow. użytkowej: 460,80 m2; 1017,30 m2; 1040,00 m2. Działka ma dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 787 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 524 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 78 705,00 zł.

* działka o nr geod. 67/2 - o pow. 5 428 m2, działka niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie posiada ogrodzenia jak również trwałych elementów zagospodarowania terenu.
Na działce brak jest naniesień drzewostanu. Działka ma dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 63 890,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 593,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 389,00 zł.

* działka nr geod. 67/3 - o pow. 5 465 m2, działka niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie posiada ogrodzenia jak również trwałych elementów zagospodarowania terenu. Na działce brak jest naniesień drzewostanu. Działka charakteryzuje się dużym spadkiem terenu w kierunku wschodnim. Działka posiada dostęp do drogi publicznej- droga asfaltowa - brak urządzonego zjazdu.

Suma oszacowania wynosi 64 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 880,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 432,00 zł.

Należącej do dłużników: Tadeusz Kochanowski, Teresa Kochanowska, położonej: 11-500 Giżycko, Świdry,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8989 [NKW: OL1G/00008989/7].

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według

prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie

do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao SA 69 1240 5787 1111 0000 5759 9391

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo: warmińsko-mazurskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo:

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone