strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Dariusz Styczyrz
Hotel
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 12:50:00
Przedmiot sprzedaży: Hotel
Cena wywoławcza: 15 663 635,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: KM 306/14
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE   O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Dariusz Styczyrz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 

28-04-2016r.  o godz.  12:50  w  sali 218

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku, przy ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, 

odbędzie się pierwsza licytacja  należącej  do dłużnika: Dwór Elizy Sp. z o.o. nieruchomości:

1. dz. nr 110 położona: Długopole Zdrój, Zdrojowa 20,  dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku V WKW prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1K/00017518/5;  

2. dz. nr 114 grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05-12-2089 r. oraz budynki posadowione na tym gruncie stanowiące odrębną nieruchomość położone: Długopole Zdrój, Zdrojowa 22, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V WKW prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1K/00025526/3

wraz  z  środkami  trwałymi.

 

Hotel posiada szeroką ofertę usług: basen, sauny, Centrum Profesjonalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (Centrum SPA, Kosmetyczne, Rehabilitacyjne, Medycyny Estetycznej), restaurację oraz kawiarnię połączoną z cukiernią. Urządzenia stanowią produkty wysokiej klasy i jakości.

 

Suma oszacowania nieruchomości wraz z środkami trwałymi wynosi 20 884 847,73zł

(w tym wartość  środków  trwałych oszacowano na:  1 656 626,73 zł)

zaś  cena  wywołania  jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  15 663 635,80.

  Podane ceny zawierają podatek 23% VAT.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 088 484,77zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 27.04.2016r.:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 46 2030 0045 1110 0000 0345 1410

 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, raport z wyceny środków trwałych, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo:

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone