strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Nieruchomości o nr ewidencyjnym 243 i 246 o łącznej powierzchni 2,5942 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-20
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o nr ewidencyjnym 243 i 246 o łącznej powierzchni 2,5942 ha
Cena wywoławcza: 62 475,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1152/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia 

 

20 kwietnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51 w sali nr 203, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 243 i 246 o łącznej powierzchni 2,5942 ha, działki niezabudowane położone przy drogach gruntowych i rowach, zagospodarowanie rolnicze (łąki trwałe), stopień kultury rolnej: poniżej średni, dostępność komunikacyjna: średnia, przyłączy infrastruktury technicznej: brak. Działka nr ew. 243 i część działki nr ewid. 246 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: tereny rolnicze: część działki nr ewid. 246 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny rolne. Położone w Pieszycach, obręb Górne, w pobliżu ul. Os. Górskie;

należącej do dłużnika: (…), położonej: 58-250 Pieszyce, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00016281/0.

Suma oszacowania wynosi 83 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 330,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001

(podając sygn. sprawy KM 1152/12). Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pieszyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone