strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Dariusz Styczyrz
Sprzedaż nieruchomości – Dwór Elizy Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 12:50:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości – Dwór Elizy Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 15 663 635,80
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 306/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Dariusz Styczyrz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 kwietnia 2016 r. o godz. 12:50

 

w sali 218 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku, przy ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

należącej do dłużnika: (…) nieruchomości:

1.    dz. nr 110 położona: Długopole Zdrój, Zdrojowa 20, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V WKW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1K/00017518/5;

2.    dz. nr 114 grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. oraz budynki posadowione na tym gruncie stanowiące odrębną nieruchomość położone: Długopole Zdrój, Zdrojowa 22, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V WKW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1K/00025526/3

wraz ze środkami trwałymi.

 

Hotel posiada szeroką ofertę usług: basen, sauny, Centrum Profesjonalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (Centrum SPA, Kosmetyczne, Rehabilitacyjne, Medycyny Estetycznej), restaurację oraz kawiarnię połączoną z cukiernią. Urządzenia stanowią produkty wysokiej klasy i jakości.

 

Suma oszacowania nieruchomości wraz z środkami trwałymi wynosi 20 884 847,73 zł (w tym wartość środków trwałych oszacowano na: 1 656 626,73 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 663 635,80 zł.

Podane ceny zawierają podatek 23% VAT.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 088 484,77 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 27.04.2016 r.:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 46 2030 0045 1110 0000 0345 1410

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, raport z wyceny środków trwałych, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zdrojowa
Miasto: Długopole Zdrój
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone