strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 62,83 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 62,83 m2.
Cena wywoławcza: 121 198,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3035/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 62,83 m2, składający się z 3 izb, tj. dwóch pokoi i kuchni z przynależnościami, przedpokoju, łazienki i oddzielnego wc. Lokal położony jest na I piętrze, dwukondygnacyjnego budynku. Udział związany z własnością lokalu wynosi 60/1037 części w elementach budynku, z którego został wydzielony i innych urządzeń niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział wynoszący 60/1037 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 33/28, obręb 192 (KW 66345).

Nieruchomość położona jest w miejscowości Tarnów, przy ul. Ks. Indyka 9, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00076575/0 i stanowi własność dłużników:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181 797,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 121 198,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 19.04.2016 r. oraz 21.04.2016 r. w godz. 9:00-10:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ks. Indyka
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone