strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gorlicach Cezary Błażowski
Działki nr 473/1, 473/5 o łącznej pow. 0,8978 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki nr 473/1, 473/5 o łącznej pow. 0,8978 ha
Cena wywoławcza: 38 080,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 248/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Gorlicach,  opisanej jako: działki nr 473/1, 473/5 o łącznej pow. 0,8978 ha w użytkowaniu wieczystym do 5.12.2089 r. oraz budynki, budowle i urządzenia stanowiące odrębną własność. Działka nr 473/1 zabudowana jest budynkiem warsztatowo-biurowym o pow. użytk. 1 500 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00038366/0.

Prawo własności gruntu przysługuje Skarbowi Państwa, użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynków, budowli i urządzeń jest dłużnik: (…).

 

1. Działka nr 473/1 oszacowana jest na kwotę: 1 466 972,00 zł brutto (wskazana kwota zawiera podatek VAT wg stawki 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 1 100 230,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 146 700,00 zł.

 

2. Działka nr 473/5 oszacowana jest na kwotę: 50 762,10 zł brutto (wskazana kwota zawiera podatek VAT wg stawki 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 38 080,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 5 080,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy

nr 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001

w Deutsche Bank Polska SA.

(o wpłacie rękojmi przelewem bankowym należy pisemnie poinformować komornika w przeddzień licytacji).

 

Wyżej podane wartości uwzględniają zarówno nakłady najemcy, jak też obciążenia służebnościami.

Nieruchomość tę można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Kościuszki 34, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gorlice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone