strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Działki z rozpoczętą budową 4 budynków mieszkalnych - Siechnice
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-21
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki z rozpoczętą budową 4 budynków mieszkalnych - Siechnice
Cena wywoławcza: 155 533,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 74/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

21 kwietnia 2016 r. o godz. 12:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Siechnicach, przy ul. 1 Maja 6D i obejmujących:

1.    działkę 773/9 o powierzchni 0,0264 ha (brak nowej księgi wieczystej) wydzielonej z działki 773/3, o łącznej powierzchni 0,1267 ha, tereny mieszkaniowe, przy wszczęciu egzekucji wchodząca w skład KW WR1O/00011511/9;

2.    działkę nr 773/1 o pow. 0,0430 ha, grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00060804/8 – objętej poprzednio KW WR1O/00011511/9;

3.    działkę nr 773/4 o pow. 0,0262 ha, grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00060805/5 – objętej poprzednio KW WR1O/00011511/9;

4.    działkę nr 773/5 o pow. 0,0200 ha, grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00060803/1 – objętej poprzednio KW WR1O/00011511/9;

5.    działkę nr 773/6 o pow. 0,0200 ha, grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00060806/2 – objętej poprzednio KW WR1O/00011511/9;

6.    działkę nr 773/7 o pow. 0,0246 ha, grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00060807/9 – objętej poprzednio KW WR1O/00011511/9.

W granicach działek nr 773/4, 773/5, 773/6, 773/7 rozpoczęta została budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, przez teren nieruchomości przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne, w granicach działki nr 773/4 posadowiony jest słup ww. linii.

Nieruchomość w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta Siechnice-Centrum, oznaczona jest symbolami: 4.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej oraz 6.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej – usługowej,

należącej do dłużnika: (…) (w dziale II nowoutworzonych ksiąg wpisano jako właściciela spółkę MATTAN Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, która nabyła nieruchomość od dłużnika w drodze umowy sprzedaży – zgodnie z art. 930 § 1 kpc takie rozporządzenie nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy).

 

Suma oszacowania wynosi 233 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 533,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23 330,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT

11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Siechnice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone