strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 49,56 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 49,56 m2
Cena wywoławcza: 83 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 883/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba, Zastępca komornika Bartłomiej Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 11:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Sikorskiego 1/5, na I piętrze bloku mieszkalnego. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje trzy pokoje (w tym jeden z zabudowanym balkonem), kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 49,56 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 520/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00017318/0). Komornik podkreśla, iż w księdze wieczystej nieruchomości lokalowej o nr KW JG1S/00024395/5 w dziale I-SP błędnie wpisano udział w wysokości 520/1000 części, a winno być 520/10000 części zgodnie z Wypisem z rejestru gruntów Starostwa Lwóweckiego

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1S/00024395/5.

 

Lokal mieszkalny oszacowany jest na kwotę: 111 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 83 250,00 zł.

Udziały w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowią własność 2 dłużników.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 11 100,00 zł w gotówce w Kancelarii do godz. 10.30 lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg(liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sikorskiego
Miasto: Lwówek Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone