strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Działki niezabudowane, lokale mieszkalne, budynki mieszkalne i gospodarcze
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-12
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane, lokale mieszkalne, budynki mieszkalne i gospodarcze
Cena wywoławcza: 6 341,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1366/11 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 60/259 o pow. 506 m2, niezabudowanej, nieogrodzonej, nieuzbrojonej (dojazd do działki utrudniony ze względu na brak urządzonej drogi),

położonej w Nowy Dębiec, gm. Kościan,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00054025/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 33 275,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 22 183,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 3 327,50 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:10 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i wiatrołapu o pow. 43,40 m2,

położonego Kopaszewo 28/2, gm. Krzywiń,

posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00033388/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 46 711,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 31 140,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 4 671,10 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:20 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 525/37 o pow. 507 m2 – niezabudowanej, nieogrodzonej, nieuzbrojonej, wykorzystywanej na ogródek warzywny,

położonej w Czacz, gm. Śmigiel,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00038108/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 9 512,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 6 341,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 951,20 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze budynku mieszkalnego wielolokalowego, składającego się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki z WC o pow. 26,31 m2,

położonego w Czempiń, przy ul. Spółdzielców 11A/13,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00051952/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 72 094,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 54 070,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 7 209,40 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:40 w Sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udział do 1/2 cz. nieruchomości – działki nr 1/86 o pow. 737 m2, niezabudowanej, zagospodarowanej (trawnik, drzewa ozdobne), ogrodzonej, uzbrojonej w przyłącze sieci wodnej i energii elektrycznej usytuowane w granicy działki,

położonej w Jurkowo, gm. Krzywiń,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00047216/7.

Udział do 1/2 cz. nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 32 386,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 24 289,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 3 238,60 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:50 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udziału do 1/2 cz. nieruchomości – działki nr 423 o pow. 374 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 157,50 m2), garażem (pow. 30,00 m2) oraz budynkiem warsztatu (pow. 144,50 m2)

położonej w Kościan przy ul. Armii Krajowej 13,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00018669/5.

Udział do 1/2 cz. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 157 346,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 118 009,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 15 734,60 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego o pow. 45,00 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 14,40 m2, pomieszczenie na strychu o pow. 20,20 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 6,10 m2,

położonego w Stare Bojanowo przy ul. Dworcowej 4/2,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00052692/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43 932,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 32 949,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 4 393,20 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 12:10 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego o pow. 65,70 m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz), do którego przynależy pomieszczenie nr2 (strych) o pow. 51,50 m2,

położonej w Głuchowo przy ul. Cmentarna 2/2,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00045825/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 54 844,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 36 562,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 5 484,40 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 12:20 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 235/2 o pow. 3 300 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 198,75 m2 oraz budynkiem gospodarczym,

położonej w Przysieka Polska przy ul. Głównej 51,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00008052/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 314 529,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 235 896,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 31 452,90 zł.

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 12:30 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udział do 3/4 cz. nieruchomości – działki nr 320/19 o pow. 1,9998 ha – 19 998 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym (pow. użytk. 426,25 m2), dwustanowiskowym garażem (pow. użytk. 42,00 m2) i budynkiem stajni (pow. użytk. 238,38 m2),

położonej w Borowie 78, gm. Czempiń,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00046234/2.

Udział do 3/4 cz. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 1 368 942,34 zł.

Cena wywołania wynosi: 912 628,23 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 136 894,23 zł.

 

Rękojmia winna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w dni powszednie na dwa tygodnie przed licytacją w terminie uzgodnionym z Komornikiem (tel. (65) 512 71 67) zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowy Dębiec, Kopaszewo, Czacz, Czempiń, Jurkowo, Kościan, Stare Bojanowo, Głuchowo, Przysieka Polska, Borowo,
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone