strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Lokal mieszkalny o pow. 35,50 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-25
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 35,50 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 93 333,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1343/13
Opis:

                         

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

25 KWIETNIA 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 136/39, wpisanego w rejestrze lokali

własnościowych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zrzeszeni" (z siedzibą w Bydgoszczy

przy ul. Jagiellońskiej 103), dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00104531/7.

 

Opis: lokal położony na II piętrze; 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi - 35,50 m2. Lokal nie posiada balkonu.

 

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł.,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 93 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.000,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59114010520000225741001001 (co najmniej na 3 dni przed

licytacją z dopiskiem: wadium KM 1343/13 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy

przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby

wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać

ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.

W dniu 13-04-2016r. można oglądać nieruchomość od godz. 13:30 do godz. 13:50.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Glinki
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone