strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Mateusz Kowalski
Działka o pow. 25 000 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-13
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 25 000 m2
Cena wywoławcza: 111 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4331/14
Opis:

 

 


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 kwietnia 2016 r. o godz. 8:30

 

sala nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Poczerninie, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00044238/0, stanowiącej własność dłużnika Marzeny i Edwarda Skwara.

Nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntu (nr ew. 481/2) o pow. 25 000 m2 (2,5 ha). Działka posiada użytek w klasie RVI. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński teren, na którym leży działka nr 481/2 oznaczony jest symbolem UT/M tj. teren funkcji rekreacji, teren zabudowy mieszkaniowej. 

Suma oszacowania wynosi 167 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 111 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 700,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 4331/14).

 

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890,


Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poczernin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone