strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Działki zabudowane o pow. 0,4224 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-05
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane o pow. 0,4224 ha
Cena wywoławcza: 684 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 82/12
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 38905, KW 34297

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 maja 2016 r. o godz. 14:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz 63-900 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Rawicz, mapa 20, działki nr: 235/53, 235/63, zabudowania o pow. 0,4224 ha, działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 5.12.2089 r. i zabudowania stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności oraz 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Rawicz, mapa 20, działki nr: 235/36, 235/31, 235/37 o pow. 0,1574 ha, budynek magazynowo-produkcyjny, budynek warsztatowo-magazynowy, budynek biurowy; działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 5.12.2089 r. oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki. Łączna powierzchnia zabudowy nieruchomości wynosi ca 2 960 m2. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowe. Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej odbywa się pasem szerokości 5,5 m przez nieruchomość służebną ozn. jako działka nr 235/35 będąca własnością sąsiedniego PGNIG Gazomet Rawicz co zapisano w dziale III poz. 3 w KW 8828. Służebność drogi ustanowiona jest na rzecz nieruchomości władnących ozn. jako działki 235/36 i 235/31 z KW 34297. Na terenie nieruchomości znajduje się też budynek w budowie. Teren nieruchomości jest ogrodzony. W dziale III KW 38905 na działkach nr 235/53 i 235/63 zapisana jest służebność gruntowa, której przedmiotem jest wzajemne powiązanie sieciami instalacji przebiegającymi na gruncie przez nieruchomość przedmiotową i nieruchomości sąsiednie. W dziale III KW 34297 zapisana jest nieodpłatna służebność gruntowa na działkach 235/36 i 235/31 i własności budynków na rzecz PGNIG Gazomet Rawicz polegająca na prawie dostępu do instalacji c.o. oraz wodnokanalizacyjnej przebiegających przez te działki w celu przeprowadzenia remontów, przeglądów i konserwacji. Nieruchomości zgodnie z celem prawnym i gospodarczym są połączone w jedno postępowanie na podstawie art. 926 k.p.c. i stanowią jeden kompleks budowlany;

należących do dłużnika: (…),

położonych: 63-900 Rawicz, ul. Mały Plac Ćwiczeń 3,

dla których Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 38905 [NKW: PO1R/00038905/4] i księgę wieczystą o numerze KW 34297 [NKW: PO1R/00034297/0].

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części ww. nieruchomości wynosi 1 026 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 684 333,33 zł, rękojmia wynosi 102 650,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie jak powyżej określono, tj. w wysokości 1/10 sumy oszacowania, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mały Plac Ćwiczeń
Miasto: Rawicz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone