strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
3 działki o pow. 0,27 ha, 0,25 ha i 0,57 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: 3 działki o pow. 0,27 ha, 0,25 ha i 0,57 ha
Cena wywoławcza: 4 310,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 142/08
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Klekacz, gmina Tomaszów Lubelski oznaczonej numerami działek 75, 74/2, 143 arkusz ewidencyjny 1 o powierzchni 1,0900 ha. Zgodnie z księgą wieczystą nr ZA1T/00055143/6 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

- Suma oszacowania działki nr 75 o powierzchni 0,27 ha: 6 207,00 zł,

Cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 4 655,25 zł.

Wysokość rękojmi 620,70 zł.

- Suma oszacowania działki nr 74/2 o powierzchni 0,25 ha: 5 747,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 4 310,25 zł.

Wysokość rękojmi 574,70 zł.

- Suma oszacowania działki nr 143 o powierzchni 0,57 ha: 13 103,00 zł.

cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 9 827,25 zł.

Wysokość rękojmi 1 310,30 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Klekacz
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone