strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik
Lokal mieszkalny o pow. 51,09 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-22
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 51,09 m2
Cena wywoławcza: 1 447,02
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 259/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1O/00029025/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 kwietnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 57 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…).

 

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa części nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO1O/00029025/3, której dłużnik jest współwłaścicielem (udział w wysokości 9/96).

Jest to lokal mieszkalny położony w Słomowie, nr posesji 7, gm. Rogoźno, o pow. użytkowej 51,09 m2, zlokalizowany na parterze budynku jednokondygnacyjnego, wielorodzinnego, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i skrytki.

 

Suma oszacowania prawa wynosi 1 929,37 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 1 447,02 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 192,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych

57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Słomowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone