szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Jeans – online Grażyny Filipczak w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana o pow. 5052 m2 wraz z ruchomościami – sklepu internetowego

Data:
2019-07-17 10:00
Sprzedawca:
Jeans – online Grażyny Filipczak w upadłości likwidacyjnej
Cena wywoławcza
933 607,20 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak – przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans-online z siedzibą w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 52C, 14-400 Pasłęk, tel. 517 37 37 44, (55) 641 64 44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z 9 maja 2019 r., (sygn. akt V GUp 17/15) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 318 Prawa Upadłościowego i naprawczego), położonego w Pasłęku, woj. warmińsko-mazurskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 52C.

 

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem przetargu wchodzą następujące składniki majątkowe:

a)   nieruchomość gruntowa położona w Pasłęku, stanowiąca działkę nr 20/5 o powierzchni 5 052 m2
z prawem własności zabudowaną budynkiem magazynowo-socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 826,67 m2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW EL1E/00092152/4.

b)   rzeczy ruchome – używane wyposażenie biurowe wraz z wyposażeniem sklepów stacjonarnych, szczegółowo opisane w Raporcie z wyceny towarów handlowych i ruchomości Upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans-Online Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pasłęku, tabela nr 5, str. 104-110,

wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 31 lipca 2018 r. sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe HOLOX Spółkę Cywilną przy ulicy Wilsona 9/1, 43-300 Bielsko-Biała, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż
933 607,20 zł (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset siedem złotych 20/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „PRZETARG – zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność Jeans – Online w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku, sygn. akt V GUp 17/15, do dnia 15 lipca 2019 r. na adres: Kancelaria Notarialna Barbara Malitka, Paweł Zbucki przy ulicy Królewieckiej 89/1A, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

 

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 93 360,72 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 98 8309 0000 0064 4985 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka, Paweł Zbucki dnia
17 lipca 2019 r. o godzinie 10:00.

 

Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Bohaterów Westerplatte
Kod i miasto:
Pasłęk
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2019, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna