szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Nazwa:

Nieruchomość rolna

Data:
2019-07-23 00:00
Sprzedawca:

Knapy 37 , 98-360
tel. 608385052
Cena wywoławcza
60 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

                                                            OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydziału XIV dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 5.06.2019 r. sygn. XIV GUp 97/18 i na warunkach w nim określonych Syndyk masy upadłości „Energetyka Złoczew” Spółka z o.o. oferuje do sprzedaży za kwotę, nie niższą niż 60 000,00 zł prawo własności nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Knapach, gm. Lututów o pow. 2,9631 ha stanowiącej działkę nr 37/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu jest prowadzona księga wieczysta nr SR1W/00105530/7.

 

Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod adresem: Kancelaria Adwokacka Andrzej Świąder – Kancelaria syndyka ul. M. Kopernika 72 lok. 171, 90-553 Łódź (liczy się data doręczenia na powyższy adres).

 

Oferta zakupu winna zostać złożona w języku polskim w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dane oferenta wraz z jego adresem, oferowaną cenę zakupu nie niższą niż 60 000,00 zł oraz dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wpłaconej na rachunek syndyka w Raiffeisen PolBank S.A nr: 86 1750 0012 0000 0000 3993 8693, pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

 

Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Wszystkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

 

Złożone oferty zostaną otworzone i rozpoznane w terminie 7 dni od końcowej daty przyjmowania ofert. Rozstrzygniecie co do wyboru oferty zostanie stwierdzone komisyjnym protokołem.

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: +48 608 385 052,

e-mail: kontakt@kancelaria-swiader.pl

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Knapy
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2019, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna