szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

TOP DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Data:
2019-08-20 10:30
Sprzedawca:
TOP DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości
ul. Czubińskiego 7/36, 80-215 Gdańsk
tel. 601 627 391
Cena wywoławcza
5 745 800,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Mieszkania
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa o nazwie: „TOP DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za cenę wywoławczą 5 745 800,00 zł netto (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych).

 

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo o nazwie: „TOP DEVELOPMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, z wyłączeniem na mocy art. 552 k.c. środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki i gotówki w kasie spółki.

 

W ramach sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego pn.: „TOP DEVELOPMENT: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanego do rejestru sądowego KRS Nr 0000222745, sprzedaży podlegają:

 

A. Nazwa Przedsiębiorstwa: „TOP DEVELOPMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

B. Nieruchomości:

 

1. Prawo własności działki nr 364/3 o powierzchni 0,3592 ha i nr 364/4 o powierzchni 0,1040 ha, położonych w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej 26, wpisanych do KW GD1G/00031750/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

2. Udział wynoszący 837/1.000.000 części w prawie własności działki nr 364/6, o powierzchni 0,2951 ha, położonej w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej 24 D, E, wpisany do KW GD1G/00235558/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

3. Udział wynoszący 184.563/1000.000 części w prawie własności działki nr 364/10, o powierzchni 0,2494 ha, położonej w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej 24B, wpisany do KW GD1G/00175490/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

4. Udział wynoszący 197.014/1000.000 części w prawie własności działki nr 364/1, o powierzchni 0,0075 ha, nr 364/7, o powierzchni 0,2550 ha, nr 366/2, o powierzchni 0,0616 ha, nr 366/3, o powierzchni 0,0037 ha, położonej w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej 26, wpisany do KW GD1G/00175491/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

5. Lokal mieszkalny położony w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 24B, lokal nr 2, o pow. użytkowej 47,70 m2 wraz z wyposażeniem stanowiącym załącznik do opisu i oszacowania przedsiębiorstwa na stronie 34, wraz z udziałem 16351/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 364/5 o pow. 3 670 m2 oraz części własności budynku (w tym komórki lokatorskiej o pow. 7,20 m2 ) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00287935/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, udziałem wynoszącym 2020/1.000000 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu działki nr 364/1, nr 364/7, nr 366/2, nr 366/3 o łącznej pow. 3 278 m2 objętej KW GD1G/00175491/8, udziałem wynoszącym 3774/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu działki nr 364/10 o pow. 2 494 m2 objętej KW GD1G/00175491/8;

 

6. Lokal mieszkalny położony w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 26E, lokal nr 1, o pow. użytkowej 93,80 m2 wraz z udziałem 27033/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 364/8 o pow. 4 059 m2 oraz części własności budynku (w tym komórki lokatorskiej o pow. 5,40 m2) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00196339/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, udziałem wynoszącym 1942/1.000000 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu działki nr 364/1, nr 364/7, nr 366/2, nr 366/3 o łącznej pow. 3 278 m2 objętej KW GD1G/00175491/8, udziałem wynoszącym 3636/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu działki nr 364/10 o pow. 2 494 m2 objętej KW GD1G/00175491/8;

 

7. Lokal mieszkalny położony w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 26E, lokal nr 7, o pow. użytkowej 119,94 m2 wraz z udziałem 35001/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 364/8 o pow. 4 059 m2 oraz części własności budynku (w tym komórki lokatorskiej o pow. 8,50 m2) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00196339/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, udziałem wynoszącym 1942/1000000 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu działki nr 364/1, nr 364/7, nr 366/2, nr 366/3 o łącznej pow. 3 278 m2 objętej KW GD1G/00175491/8, udziałem wynoszącym 3636/1.000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu działki nr 364/10 o pow. 2 494 m2 objętej KW GD1G/00175491/8.

 

C. Należności – wykazane w załączniku na stronie 35 i 36 opisu i oszacowania przedsiębiorstwa.

 

D. Prawa do licencji, zezwoleń, koncesji, patenty, prawa wynikające z umów i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa.

 

E. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.08.2019 r. w na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 10:30, sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 16.08.2019 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy: „TOP DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Czubińskiego 7/36, 80-215 Gdańsk prowadzony w banku Santander Bank Polska SA o numerze: 63 1090 2620 0000 0001 4269 9329.

 

Regulamin Przetargu, opis i oszacowanie przedsiębiorstwa jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka (kontakt telefoniczny tel. nr 504 271 728 lub e-mail: mazsyndyk@wp.pl).

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gdańsk
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2019, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna