szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego Komornik Marcin Bąk

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 651 m2

Data:
2019-09-16 12:00
Sprzedawca:
Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków
we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego Komornik Marcin Bąk
Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław
tel. 793 402 989
Cena wywoławcza
636 666,67 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1504/18
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Likwidator Marcin Bąk (tel. 793 402 989) ogłasza, że w dniu

 

16 września 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 146, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej: Komorowice, ul. Wizuna 5, gmina Żórawina, powiat wrocławski, działka nr 242/120 AM 1 obręb Karwiany-Komorowice, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00224049/1. Nieruchomość gruntowa zabudowana: działka oznaczona nr 242/120 AM1 obrębu Karwiany-Komorowice o powierzchni 651 m2, położona w wsi Komorowice. Zabudowę stanowi wybudowany w 2007 r. budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej: ściany murowane i betonowe, dach płaski kryty folią EPDM, strop nad parterem i stropodach żelbetowy. Pow. użytkowa mieszkalna budynku – 158,93 m2, pow. pomocnicza (garaż, pomieszczenia w piwnicy) – 62,14 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, gazową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odprowadzenie do sieci wiejskiej), klimatyzacyjną, teletechniczne. Ogrzewanie budynku indywidualne. Nieruchomość zagospodarowana i urządzona, ogrodzona. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową, co jest zgodne z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Suma oszacowania wynosi 955 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 636 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 500,00. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 1504/18”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 2.09.2019 r. w godzinach od 10:00 do 10:30.

W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Komornik Marcin Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 793 402 989

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wizuna  
Kod i miasto:
Komorowice
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2019, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna