szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Daniel Pośpiech

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,0707 ha

Data:
2019-10-17 09:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Daniel Pośpiech
ul. Św. Michała 100 , 61-005
tel. (61) 871 59 03
Cena wywoławcza
615 525,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1688/18
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Daniel Pośpiech Kancelaria Komornicza nr X w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 października 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu w sali nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0707 ha, położonej w Poznaniu przy ul. Czerniejewskiej 21, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00003250/9.

Ww. nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 820 700,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 615 525,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 82 070,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w kasie kancelarii Komornika Sądowego w Poznaniu przy ul. Św. Michała 100 lub wpłacić na konto: PKO BP S.A. 07 1020 4027 0000 1102 1354 1067, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nabywca nieruchomości z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości, obowiązany jest bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić 2% podatku w terminie 14 dni Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Czerniejewska
Kod i miasto:
Poznań
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna