szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 49,80 m2

Data:
2020-07-14 09:30
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
146 666,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

SYNDYK SPRZEDA LOKAL MIESZKALNY

W ELBLĄGU PRZY UL. SZARYCH SZEREGOW

 

Syndyk masy upadłości Grażyny Deruś – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o II konkursie ofert na sprzedaż na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 r. (tekst jednolity z dnia 22.02.2019 r. Dz.U. 2019, poz. 498) następujących składników masy upadłości:

- Prawo własności lokalu mieszkalnego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 10/4 o pow. 49,80 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00083479/6 wraz z przynależnym udziałem 304/100000 w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00071739/0 szczegółowo opisane w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Anettę Rutkiewicz (uprawnienia nr 5442) operacie szacunkowym z dnia 26.11.2019 r.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości odbywa się w formie konkursu ofert (pisemnych) na mocy postanowienia Sądu z dnia 17 marca 2020 r. sygn. akt V GUp 61/19 „of”.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 146 666,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 14 666,60 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i 60/100), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości Grażyny Deruś nr 80 1090 2590 0000 0001 4262 4738 w Santander Bank Polska S.A. w Warszawie. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT – nieruchomość Elbląg, ul. Szarych Szeregów, postępowanie upadłościowe Grażyny Deruś, sygn. akt V GUp 61/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r. o godzinie 9:30
Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z przedstawicielem syndyka masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: kancelaria@cdres.pl, fax (55) 641 64 44.

Regulamin konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest na stronie www.syndyk24.pl.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Szarych Szeregów
Kod i miasto:
Elbląg
Województwo:
warmińsko-mazurskie
ZA.062.06.2020
20191126_144213
20191126_144214
20191126_144219
20191126_144224
20191126_144233
20191126_144240
20191126_144252
20191126_144259
20191126_144306
20191126_144317
20191126_144319
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna