szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

XSystem S.A. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż pakietu 11 sztuk wierzytelności

Data:
2020-08-25 10:00
Sprzedawca:
XSystem S.A. w upadłości
Julianowska 54b, 91-473
tel. 728 123 430
Cena wywoławcza
13 375,13 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
 

 

 

Syndyk masy upadłości XSystem S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi

ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

 

pakietu 11 wierzytelności stanowiących składnik masy upadłości o łącznej wartości oszacowania w wysokości 13 375,13 złotych.

 

Sprzedaż następuje za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż wskazana wartość nominalna równa kwocie oszacowania, tj. za łączną cenę w wysokości 13 375,13 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i 13/100 gr.).

 

Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie Postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 4 maja 2020 roku.

 

Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2020 roku, wpłacić wadium w wysokości 10,00% ceny wywoławczej na poniższy rachunek bankowy funduszy masy upadłości XSystem S.A. w upadłości:

96 1090 1304 0000 0001 3627 5410.

 

Decyduje data wpływu środków na powyższy rachunek bankowy zarządzany przez syndyka.

Pisemne oferty należy składać na adres e-mail: ajankowski@syndykjankowski.pl, lub przesyłać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21.08.2020r. do godz. 15:00 na adres Kancelarii syndyka masy upadłości XSystem S.A. w upadłości, tj.: Kancelaria Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź z napisem: „Oferta zakupu pakietu wierzytelności XSystem S.A. w upadłości” – decyduje data i godzina doręczenia oferty na podany adres.

Oferty powinny zawierać:

1. dane oferenta

2. wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż podana cena wywoławcza

3. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

4. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję konkursową odbędzie się w dniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka, położonej przy ulicy Suwalskiej 25/27 w Łodzi.

 

Szczegółowe informacje, wraz z wykazem wierzytelności można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adresy e-mail: upadloscdlakazdego@outlook.com lub ajankowski@syndykjankowski.pl oraz telefonicznie pod nr tel. 728 123 430 (w godzinach 9:00-17:00).

 

Konkurs może być odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, w tym wypadku wpłacone przez uczestników wadium podlega zwrotowi bez oprocentowania w termie 7 dni od daty odwołania lub zamknięcia konkursu ofert.

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo upadłościowe oraz Postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 4 maja 2020 roku.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna