szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Drugi Urząd Skarbowy w Łodzi - Łódź-Bałuty

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami przemysłowymi, Łódź, ul. Traktorowa

Data:
2021-04-27 11:00
Sprzedawca:
Drugi Urząd Skarbowy w Łodzi - Łódź-Bałuty
Łódź-Bałuty, Łódź ul. Św. Teresy 105
Cena wywoławcza
17 838 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, na podstawie art.110w ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2070), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, Łódź, ul. Św. Teresy 105, w pokoju nr 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przemysłowymi, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00096692/0, położonej w Łodzi, przy ul. Traktorowej 170 (nr ewidencyjne działek 19/24, 19/26, 19/37, 19/38 i 19/39).    

Łączna suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 23 784 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym wartość działki gruntu nr 19/24 (wraz z naniesieniami) wynosi 818 00,00 zł (słownie osiemset osiemnaście tysięcy złotych), działki gruntu nr 19/26 (wraz z naniesieniami) wynosi 1 036 000,00 zł (słownie jeden milion trzydzieści sześć tysięcy złotych), działki gruntu nr 19/37 (wraz z naniesieniami) wynosi 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), działki gruntu nr 19/38 (wraz z naniesieniami) wynosi 19 636 000,00 zł (słownie dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych), działki gruntu nr 19/39 (wraz z naniesieniami) wynosi 2 144 000,00 zł (słownie dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych).

 

Cena wywołania jest równa 75% łącznej sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi 17 838 000,00 zł (słownie siedemnaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym cena wywołania działki gruntu nr 19/24 (wraz z naniesieniami) wynosi 613 500,00 zł (słownie sześćset trzynaście tysięcy pięćset złotych), działki gruntu nr 19/26 (wraz z naniesieniami) wynosi 777 000,00 zł (słownie siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), działki gruntu nr 19/37 (wraz z naniesieniami) wynosi 112 500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), działki gruntu nr 19/38 (wraz z naniesieniami) wynosi 14 727 000,00 zł (słownie czternaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), działki gruntu nr 19/39 (wraz z naniesieniami) wynosi 1 608 000,00 zł (słownie jeden milion sześćset osiem tysięcy złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 378 400,00 zł (w przypadku chęci nabycia całej nieruchomości), 81 800,00 zł (w przypadku chęci nabycia działki 19/24), 103 600,00 zł (w przypadku chęci nabycia działki 19/26), 15 000,00 zł (w przypadku chęci nabycia działki 19/37), 1 963 600,00 zł (w przypadku chęci nabycia działki 19/38), 214 400,00 zł (w przypadku chęci nabycia działki 19/39).

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.

 

W przypadku zamiaru złożenia wadium w gotówce, wpłaty należy dokonać w siedzibie Urzędu w dniu licytacji, tj. 27 kwietnia 2021 r., najpóźniej do godz. 9:00 , w pokoju nr 11.

 

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy Urzędu - 62 1010 1371 0000 5513 9120 0000 – kwota wadium winna zostać zaksięgowana na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 26 kwietnia 2021 r. Dotrzymanie tego terminu – w przypadku wyboru formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji.

 

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2021 r., w dni robocze w godzinach 10:00 – 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 42 25 34 021), wolno oglądać nieruchomość. Akta postępowania egzekucyjnego związane z egzekucją z nieruchomości będzie można przeglądać, w ww. terminie w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty ul. Św. Teresy 105, w pokoju nr 21.

 

Transakcja sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem VAT w stawce podstawowej. Dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z epidemią koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, w czasie pobytu w budynku Urzędu obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych, zatem warunkiem koniecznym dla wszystkich obecnych na licytacji, jest bezwzględny obowiązek zasłonięcia maseczką ust i nosa. W przypadku dalszego obowiązywania (w dniu licytacji) przepisów związanych z obroną osobistą w związku z COVID-19, osoby bez zabezpieczenia ust i nosa, nie zostaną wpuszczone na teren Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty oraz dopuszczone do licytacji.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Traktorowa
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna