szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Opel Zafira, 2008 r.

Data:
2021-06-14 12:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
15 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości, Pojazdy, Osobowe
Ruchomości, Pojazdy
 

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości Łukasza Rogowicz zamieszkałego w Chorzowie, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki pojazd marki Opel Zafira 1,8 - 103 kW, 2008 r., nr rej. SH 3292A, nr VIN: W0L0AHM758G133664 (data pierwszej rejestracji: 04.04.2008 r.), za cenę nie niższą niż 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2021r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – Ł. Rogowicz”, na adres: Adam Laskowski – syndyk masy upadłości, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu.

 

Oferta winna zawierać:

  1. Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.
  1. Proponowaną cenę zakupu oraz termin (nie dłuższy niż 30 dni licząc od dnia 15 czerwca 2021 r.) i formę płatności.
  1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym oferowanego do sprzedaży pojazdu
    oraz warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i ich akceptacją.
  1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla oferentów, która jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i akceptacją jej treści.

 

Jednocześnie syndyk informuje, iż:

  1. W przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia w powyżej wskazanym terminie oferta nabywcy przestaje wiązać strony.
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
  1. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 517 299 966 oraz na stronie www.dawro.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
20201114_112356
20201114_112349
20201114_112406
20201114_112417
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna