szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Nieruchomość w Lubinie, ul. Kamienna

Data:
2021-06-30 10:00
Sprzedawca:
Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
ul. Działkowa 2, 59-100 Polkowice
tel. 503 125 338
Cena wywoławcza
98 646,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. sygn. akt VGUp 09/11 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 30 czerwca 2021 r., przedmiotem sprzedaży jest:

 

  1. nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiącą działki gruntu nr 766/1 i 766/2 zabudowane częścią budynku usługowego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026019/8.

- cena wywołania, która stanowi równocześnie wartość oszacowania wynosi 986 460,00 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

- wadium wynosi 10% ceny wywołania netto to jest 98 646,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

 

Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości, tj. 10.05.2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361).

 

Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:

a)   wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu na konto).

b)   złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX” w sekretariacie biura syndyka przy ul. Kamiennej 1J/21, 59-300 Lubin do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

c)    złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki.

 

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka upadłego przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie w dniu 30 czerwca 2021r o godz. 10:00.

 

Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.

 

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 lub 669 980 264 w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.radcaprawny-ciesiul.pl lub www.budmax.info.

Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 do 14:00 za wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kamienna
Kod i miasto:
Lubin
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna