szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Nazwa:

Działka zabudowana o pow. 0,1500 ha; Lublin, ul. Chodźki  

Data:
2021-09-15 11:00
Sprzedawca:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodłegłej 3, 20-078 Lublin
Cena wywoławcza
135 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020 r., w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2070), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 września 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, w sali nr 216 (II piętro), odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA

 

nieruchomości, stanowiącej własność (…), tj. udziału w wysokości 1/3 nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną o nr 18, poł. w Lublinie przy ul. Chodźki 29A, o pow. 0,1500 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00025819/3.

Przedmiotowa działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z dwoma lokalami mieszkalnymi, nie będącymi odrębnymi nieruchomościami. Budynek mieszkalny wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy ze strychem nieużytkowym. Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej, w różnym okresie. Bryła zróżnicowana, część południowa nowsza z lat 90. przybudowana do części wzniesionej w latach 60. Części użytkowane rozdzielnie przez dwie rodziny.

Dane liczbowe (na podstawie udostępnionego projektu technicznego):

  • powierzchnia zabudowy (wg. ewidencji budynków) – 149,00 m2
  • kubatura – 447 m3

Część południowa:

  • pow. użytkowa (wg pomiarów z natury) – 63,35 m2
  • pow. pomocnicza (podpiwniczenie) – 11,24 m2
  • powierzchnia ruchu (schody) – 1,63 m2.

Część północna:

  • pow. użytkowa (wg. pomiarów z natury) – 56,80 m2  
  • pow. pomocnicza (podpiwniczenie) – 12,91 m2
  • powierzchnia ruchu (schody) – 2,54 m2.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 208 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 65% wartości szacunkowej, tj. 135 200,00 zł.

 

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 20 800,00 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk prowadzącego licytację w godz. od 10:30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia) lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, tj. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie – nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000 (o złożeniu wadium w ten sposób przesądza data zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. od 10.30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia).

Zgodnie z art. 111a. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00, wolno przeglądać w siedzibie tut. organu egzekucyjnego (ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin) akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego oraz można oglądać przedmiotową nieruchomość – po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut. organu (tel. (81) 464 24 55; (81) 464 24 76).

Zgodnie z przepisem art. 111d. § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 110z. § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. Zgodnie z art. 110z. § 2 cyt. ustawy, w sprawie skargi, o której mowa w art. 110z § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

W myśl art. 111j. § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli nikt nie przystąpił do trzeciej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić przez osoby, o których mowa w art. 111i. § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, za cenę nie niższą od 65% wartości nieruchomości. Do przejęcia nieruchomości na własność stosuje się odpowiednio przepisy art. 111i. § 3 i 4 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 111i. § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel lub współwłaściciel składa do organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia licytacji. Stosownie do art. 111i. § 4 cyt. ustawy, jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaoferował cenę wyższą, a przy równych cenach – temu, czyja należność jest większa.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje ponadto, że uczestnicy licytacji będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku urzędu.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Chodźki  
Kod i miasto:
Lublin
Województwo:
lubelskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna