szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,0974 ha; Turawa

Data:
2021-09-17 14:15
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
333 240,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE ZASTĘPCY SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ZBIGNIEWA OLSZEWSKIEGO [OLSZEWSKI] (PESEL: (…)), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; ORAZ RENATY OLSZEWSKIEJ [OLSZEWSKA], BEDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Zastępca syndyka masy upadłości: dłużnika w osobie Zbigniewa Olszewskiego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
o sygnaturze akt: V GUp 14/20; oraz dłużnika w osobie Renaty Olszewskiej będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
o sygnaturze akt: V GUp 13/20

 

zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222 oraz 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1O/00032459/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

 

Zastępca syndyka masy upadłości wskazuje, iż przedmiotem przetargu jest cała nieruchomość, na którą składa się:

 • udział 1/2 w prawie własności nieruchomości, wchodzący w skład masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego (PESEL: (…)),
 • udział 1/2 w prawie własności nieruchomości, wchodzący w skład masy upadłości Renaty Olszewskiej (PESEL: (…)).

Sprzedaż całej nieruchomości następuje na podstawie zgody Sędziego komisarza wyrażonej w:

 1. postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 01.07.2021 r., w sprawie upadłościowej Zbigniewa Olszewskiego, sygn. akt V GUp 14/20;
 1. postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 01.07.2021 r., w sprawie upadłościowej Renaty Olszewskiej, sygn. akt V GUp 13/20.

 

Charakterystyka oferty:

 

 1. Na nieruchomość składa się prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222, 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1O/00032459/0.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży
  wynosząca 333 240,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów
  i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)    złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OLSZEWSKI – PRZETARG – UPADŁOŚĆ – NIERUCHOMOŚĆ” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 14:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 17.09.2021 r. do godziny 14:00.

b)    uprzednia wpłata wadium w kwocie 33 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego, o numerze: 18 8436 0003 0000 0030 1042 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

 1. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 17.09.2021 r. o godz. 14:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 1. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (17.09.2021 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.olszewski.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Turawa
Województwo:
opolskie
DSC03787
DSC03791
DSC03792
DSC03816
DSC03823
DSC03827
DSC03855
DSC03860
DSC03862
DSC03871
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna