szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Urząd Skarbowy w Kartuzach

Nazwa:

Działka o pow. 17 427 m2 we wsi Kamela

Data:
2021-10-29 10:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Kartuzach
Cena wywoławcza
285 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach – Organ egzekucyjny – działając na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1427 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu

 

29 października 2021 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kamela, gm. Somonino, powiat Kartuzy - działka ewidencyjna nr 140/1 o powierzchni 17427 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00053341/1.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka niezabudowana, o przeznaczeniu rolniczym, siedliskowym. W skład nieruchomości wchodzą grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,5944 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,3313 ha, pastwiska trwałe klasy V o powierzchni 0,7770 ha oraz lasy klasy VI o powierzchni 0,0400 ha.

Nieruchomość zlokalizowana we wsi Kamela w odległości ok. 700 m od centrum wsi w kierunku Egiertowa. Wjazd na działkę bezpośrednio z lokalnej drogi asfaltowej Egiertowo-Przywidz. W odległości ok. 1 500 m zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa wsi Egiertowo.

W 2010 roku na przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną.

 

Oszacowana wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej: 380 800,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 285 600,00 zł.

Wadium stanowi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 38 080,00 zł.

 

Wadium

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium. Wadium składa się przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, ul. Kościerska 13, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny bądź przelewem na rachunek depozytowy tut. Oranu Egzekucyjnego nr:

NBP O/O Gdańsk

55 1010 1140 0144 0113 9120 0000

(przelew zwykły)

Tytuł przelewu: wadium – egzekucja z nieruchomość kw GD1R/00053341/1.

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w dniach od 14.10.2021 r. do 28.10.2021 r. w godz. 8:00-15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organem Egzekucyjnym. W tych samych dniach, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, również po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organem Egzekucyjnym, udostępnione będą akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego dot. egzekucji z nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowania, służebności lub prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Ponadto tut Organ Egzekucyjny informuje, iż zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1655) jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym – Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (58) 685 28 83.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kamela
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna