szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych

Nazwa:

Sprzedaż wierzytelności z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych

Data:
2021-09-30 12:30
Sprzedawca:
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
ul. Partyzantów 10a, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 290 18 31
Cena wywoławcza
15 908 230,25 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Inne, Wierzytelności
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI W TRYBIE PRZETARGU

 

Gmina Sosnowiec – Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu gminy Sosnowiec wobec 165 dłużników (86 dłużników lokali mieszkalnych i 79 dłużników lokali użytkowych), powstałe w latach 1991-2019, o łącznej wartości szacunkowej wartości nominalnej – według stanu na dzień 31 maja 2021 r. – 15 908 230,25 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych dwadzieścia pięć groszy), wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami, kosztami procesu i kosztami postępowań egzekucyjnych.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest sporządzenie oferty, która winna być zapakowana
w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Oferta na sprzedaż wierzytelności – nie otwierać przed dniem 30 września 2021 r., godz. 12:30”, i dostarczona do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 10a, najpóźniej w dniu 30 września 2021 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zakładu) oraz wniesienie wadium.

 

Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Oferty muszą dotyczyć całego pakietu wierzytelności,
a tym samym oferty obejmującej poszczególne wierzytelności podlegają odrzuceniu. Wszelkie informacje
o sprzedawanych wierzytelnościach, wymogach jakie winna spełniać oferta oraz o warunkach uczestnictwa w przetargu ofertowym są umieszczone na stronie internetowej www.mzzl.pl. Inne dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: windykacja@mzzl.pl. Zbywający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu przewidzianych w niniejszym ogłoszeniu oraz załącznikach do ogłoszenia,
na nie później niż 7 dni przed terminem składania ofert, bądź ze stosownym wydłużeniem terminu składania ofert, aby zachować 7 dniowy termin do składania ofert, a nadto do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W takim przypadku Oferentom nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zbywającego.

 

Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ulica Partyzantów 10a, w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 12:30.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Sosnowiec
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna