szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Data:
2022-06-09 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
54 140,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI JANA JULIANA RADAWCA INFORMUJE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI, tj. W TRYBIE ART. 311 UST. 1 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO:

UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR 3 O POW. UŻYTKOWEJ 37,60 M2 ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W SŁUPSKU, PRZY UL. LUDWIKA ZAMENHOFA 3, WRAZ Z UDZIAŁEM 854/1000 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ (KW SL1S/00095008/7)

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest:

udział 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej nr 3 zlokalizowanej w Słupsku, przy ul. Ludwika Zamenhofa 3, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr SL1L/00095008/7; udział 854/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

  1. Cena oszacowania dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu określonego w pkt. 1 wynosi 54 140 zł.

 

  1. Oferty pisemnie należy przesyłać na adres Kancelarii Syndyka, ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin lub za pośrednictwem poczty email: jki@jkk-polska.pl. Oferty poniżej ceny oszacowanie nie będą brane pod uwagą i zostaną uznane za nieważne. Oferta powinna zawierać oświadczenie o ważności oferty przez okres 60 dni od daty złożenia. Oferta powinna zawierać również dane kontaktowe oferenta w szczególności numer telefonu.

 

  1. Podpisanie umowy kupna sprzedaży: Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości 10% ceny niezwłocznie po wyborze oferty na rachunek masy upadłości o numerze 79 2490 0005 0000 4600 8645 3940 oraz podpisania umowy i zapłaty pozostałej części ceny w terminie w 30 dni od daty zatwierdzenia wyboru przez Sędziego. Koszty umowy ponosi kupujący.

 

  1. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w Kancelarii Syndyka, ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin. Nieruchomość można oglądać po uprzednim umówieniu się tel. 693 193 137.

 

  1. Inne warunki:

a)      złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag,

b)      złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

c)      złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady,

d)     wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe,

e)      Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

  1. Informacje dodatkowe: Syndyk poucza o treści art 1013 KPC w związku z art. 313. Prawa Upadłościowego:

Art. 1013 [Utrzymanie w mocy obciążeń hipotecznych wpisanych przed powstaniem współwłasności] Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Ludwika Zamenhofa
Kod i miasto:
Słupsk
Województwo:
pomorskie
RADAWIEC_image (019)1
RADAWIEC_image (020)2
RADAWIEC_image_(01D)1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna