szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

Nazwa:

Działka zabudowana o pow. 0,4600 ha; Zawada  

Data:
2022-07-06 13:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach
Karolina Szynalik-Żywicka
ul. Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice
tel. 012 272 11 37
Cena wywoławcza
807 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1112/19
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 20 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zawada, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 601 o powierzchni 0,4600 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 259 o pow. użytkowej 190,9 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 205,9 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w części w obszarze terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz w części w obszarze terenów rolnych. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu, w przeważającej części działka płaska, częściowo ogrodzona. Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, przykryty dachem wielospadowym z garażem na jeden samochód osobowy. Stan techniczny budynku przeciętny/słaby. Standard wykończenia i wyposażenia budynku dobry/przeciętny. Budynek gospodarczy wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy w którym znajduje się hala o pow. 137,1 m2 oraz zaplecze pełniące funkcję socjalno-biurową. Stan techniczny budynku przeciętny. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć gazową, wodociągową gminną oraz elektroenergetyczną, kanalizacja lokalna (oczyszczalnia przydomowa). W dziale I-Sp. księgi wieczystej nr KR1Y/00015666/5 widnieje wpis o treści: "uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - realności tej przysługuje prawo przechodu, przejazdu i przegonu po pgr. 1008/3-wpis jest bezprzedmiotowy .

Występuje niezgodność pomiędzy powierzchnią przedmiotowej działki ujawniona w księdze wieczystej (0,4600 ha) oraz w wypisie z rejestru gruntów (0,4651 ha).Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność: dłużników: Mariusza Góreckiego i Katarzyny Górka-Góreckiej na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KR1Y/00015666/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 076 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 807 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. l0-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.C9.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Zawada
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna