szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Data:
2022-09-29 13:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24 , 20-883
Cena wywoławcza
67 900,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art.110 w § 3 w związku z art 111i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 479 t.j.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 września 2022 r. o godzinie 13:00

 

w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ulicy T. Szeligowskiego 24, w pokoju B 906 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika, stanowiących nieruchomość gruntową pod zabudowaniami, oznaczone w ewidencji jako działki: nr 1778 o powierzchni 0,84 ha, oraz nr 1779/4, o powierzchni 0,42 ha położonej w miejscowości Wola Przybysławska, gmina Garbów, powiat lubelski, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00058536/2.

 

Wartość oszacowania (łączna) wynosi : 97 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), cena wywołania wynosi 70% wartości oszacowania tj. 67 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 9 700,00 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk osoby prowadzącej licytację w godz. 12:00-12:45 (w siedzibie Urzędu, pok. B109) albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na tutejszy organ egzekucyjny tj. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum depozytowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr 14 1010 1339 0091 4613 9120

0000 (o złożeniu wadium w ten sposób przesądza data zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium na ww. rachunek bankowy składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz.12:00-13:00 (w siedzibie Urzędu, pok. B109). Zgodnie z art. 111a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

 

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach 9:00-11:00 będzie można przeglądać w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w pokoju B 109 akta przedmiotowego postępowania, natomiast w dniu 20.09.2022 r. w godz. 9:00-11:00 będzie można oglądać ww. nieruchomość po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 81 452-24-66 lub 81 452-24-07.

 

Zgodnie z przepisem art 111d §3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. Stosownie do art. 111d § 1 ustawy, w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w tym przepisie, oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Zgodnie z art. 110z u.p.e.a na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Wola Przybysławska
Województwo:
lubelskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna