szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana i niezabudowana w Zbeninach

Data:
2023-04-14 13:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 600 612 616
Cena wywoławcza
1 155 090,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

                                                                                                         

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Gabriela Kierkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp  327/22, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe  oraz  warunkach określonych  w Regulaminie przetargu zatwierdzonym  przez Sędziego Komisarza, ogłasza pisemny ofertowy przetarg na:

a) sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo - warsztatowym, położonej w miejscowości Zbeniny 2A, 89-620 Zbeniny, obręb 0027, gmina Chojnice, działka gruntu nr 64/58 i powierzchni 0,2923 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SL1C/00045383/9,

b) sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Zbeniny, działka gruntu nr 27/15, obręb nr 0027, gmina Chojnice i powierzchni 0,3019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SL1C/00046885/5.

 

Cena wywoławcza wynikająca z operatu szacunkowego wynosi 1 155 090,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) zwolniona z VAT, w tym:

- nieruchomość opisana  w punkcie a – 992 730,00 zł,

- nieruchomość opisana w punkcie b – 162 360,00 zł.

Wadium na poczet ceny nabycia  prawa własności  nieruchomości wynosi: 115 000,00 zł (sto piętnaście tysięcy złotych), winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: Gabriel Kiedrowski w upadłości nr 31 9326 0006 0043 4153 3000 0110.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. w zapieczętowanych kopertach na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk,  Sędzia-Komisarz ref. sąd. Maciej Bartoszewicz,  sygn. akt VI GUp 327/22, z dopiskiem w kolorze czerwonym „Przetarg na zakup nieruchomości – Zbeniny gm. Chojnice” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00, Budynek B, Sala B 63, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 115 000,00 zł (sto piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r.  na rachunek: Gabriel Kiedrowski w upadłości nr 31 9326 0006 0043 4153 3000 0110.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowych informacji o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 oraz w biurze syndyka, ul. Cisowa 2, 77-330 Czarne. Syndyk udziela informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk.sowirka@wp.pl lub telefonicznie 606 236 293, 600 612 616.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Zbeniny
Województwo:
pomorskie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna