szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie

Oferta Domu Aukcyjnego

Usługi Domu Aukcyjnego kierowane są do tych podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają z usług transportowych i składowania oraz prowadzą sprzedaż różnorodnych towarów w drodze licytacji ustnych lub przetargów ofertowych. Budując naszą ofertę uwzględniliśmy w możliwie najszerszym zakresie sugestie Klientów. W efekcie umożliwiło nam  to stworzenie uniwersalnego produktu, łączącego transport, składowanie i organizację licytacji ustnych w tym samym miejscu. Firma nasza oferuje również usługę reklamy licytacji dla tych Klientów, którzy są zainteresowani tylko zwiększeniem efektywności sprzedaży podczas licytacji. Dla naszych Klientów stworzyliśmy specjalne pakiety ogłoszeniowe wzmacniające informację o licytacjach.

Na życzenie Klientów zapewniamy przygotowaną przez niezależnych rzeczoznawców fachową wycenę przedmiotów. Na potrzeby Klientów uruchomiliśmy dodatkowo, w 2005 roku, możliwość sprzedaży ruchomości i nieruchomości poprzez aukcje internetowe. Dzięki temu zapewniamy usługi kompleksowe, łączące  różne elementy. Klient nie musi już ponosić dodatkowych kosztów oraz tracić czasu na każdorazowe poszukiwanie transportu czy miejsca składowania. Nie musi również zajmować się kwestiami redagowania i zamieszczania reklam płatnych w prasie oraz innych mediach lub samą organizacją sprzedaży. W zakresie organizacji przetargów osoba prowadząca licytacje ogranicza się jedynie  do przyjazdu na miejsce i przeprowadzenia samej licytacji lub odebrania raportu z przeprowadzonej licytacji ofertowej.

oferta aukcje pojazdowSKŁADOWANIE samochód osobowy

Dom Aukcyjny dysponuje nowoczesnym zapleczem magazynowym oraz strzeżonym placem do składowania pojazdów mechanicznych. Nasz magazyn zlokalizowany jest we Wrocławiu charakteryzuje się wysokim standardem składowania  i z powodzeniem zapewniają należyte składowanie np. sprzętu RTV, AGD i informatycznego.
Wszystkie przechowywane u nas ruchomości objęte są ubezpieczeniem od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży, dewastacji, uszkodzenia itp. Chcąc zapewnić ochronę PRZEKAZUJĄCEMU,w zakresie odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie przekazanych ruchomości, każdy przyjmowany do składowania przedmiot  ( także pojazdy mechaniczne) jest dokładnie opisywany w tzw. PROTOKOLE PRZYJĘCIA. Protokół zawiera podstawowe informacje ilościowe i jakościowe o przedmiocie oraz dokładny opis ewentualnych uszkodzeń, braków i innych charakterystycznych cech. W przypadku pojazdów mechanicznych następuje również badanie jakościowe płynu chłodniczego w okresie zimowym.
Poza własną, fizyczną ochroną magazynu i placu do składowania samochodów, placówka Domu  Aukcyjnego monitorowana jest stale przez firmę ochroniarską, które zabezpieczając obiekty, gwarantują błyskawiczny czas reakcji na wezwanie.

TRANSPORT

W zakresie środków transportu Dom Aukcyjny dysponuje własnymi pojazdami dostawczymi do 3.5 t., a także zapewnia, na życzenie, dowolny transport ciężarowy oraz specjalistyczny.
Dobrze zorganizowany i przeszkolony zespół naszych pracowników gwarantuje pełne bezpieczeństwo począwszy od chwili załadunku towarów, aż do chwili ich przyjęcia na magazyn.
Posiadamy również doświadczenie organizacyjne w zakresie kompleksowej obsługi eksmisji.
Towary przewożone własnym transportem objęte są również pełną ochroną ubezpieczeniową na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

ORGANIZACJA LICYTACJI

Kolejną z oferowanych przez nas usług jest organizacja licytacji.
Usługa ta zapewnia dostęp do odpowiednich pomieszczeń, w których odbywają się licytacje oraz placu, na którym prezentowane są pojazdy oraz maszyny wystawiane na sprzedaż. Naszym Klientom zapewniamy właściwe przygotowanie towarów do przetargu (ekspozycja), a nabywcom- pomoc  w załadunku oraz inne prace pomocnicze związane z przetargami. Ważnym atutem sprzedażowym jest stałe miejsce organizacji licytacji, odbywających się w miejscu składowania. Dzięki temu potencjalni nabywcy mają nieograniczony dostęp do informacji o licytacjach organizowanych przez różne instytucje.
Działania te powodują, że frekwencja na licytacjach waha się średnio w przedziale między 10-150 osób przyjeżdżających z terenu całej Polski.
W 2004r. np. we Wrocławiu wartość przeprowadzonych licytacji wyniosła około 1.000.000,00 zł przy czym wzrost od sumy wywołania wyniósł średnio 45%.
Jest to zasługa odpowiedniej organizacji licytacji  oraz wsparcia informacyjnego, jakie świadczymy dla naszych klientów. Wsparcie to realizujemy poprzez zamieszczanie ogłoszeń płatnych w prasie specjalistycznej, na portalach internetowych, a przede wszystkim poprzez zamieszczanie obwieszczeń wraz z opisem i zdjęciami na naszej stronie internetowej.
Zapewniamy przeprowadzenie licytacji u Klienta oraz przeprowadzenie  aukcji internetowych.

REKLAMA LICYTACJI

Od czerwca 2003 wprowadziliśmy nowy produkt w postaci płatnych pakietów reklamowych mających na celu zwiększenie frekwencji na licytacjach.
Firma nasza tworząc produkty ogłoszeniowe podpisała umowy o współpracy z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą oraz Dziennikiem, a także z 35 Gazetami lokalnymi. Dzięki temu możemy oferować ogłoszenia naszym Klientom bez dodatkowych kosztów tj. w cenach taryfy gazet. Płatne pakiety ogłoszeniowe wspierają ogłoszenia o licytacjach, aukcjach i przetargach ofertowych zarówno ruchomości jak i nieruchomości. Produkt ten skierowany zarówno do tych podmiotów, które już z nami współpracują, jak i do tych, które z racji lokalizacji nie korzystają z usług transportu, organizacji licytacji i składowania.


Realizowany jest przez:
• zamieszczenie ogłoszenia na stronach Domu Aukcyjnego dawro.pl ikomornik.pl isyndyk.pl,
• zamieszczenie ogłoszenia o licytacji nieruchomości na portalach branżowych typu: otodom.pl, gratka.pl, domiporta.pl, regiodom.pl, morizon.pl, domy.pl, oferty.net, szybko.pl, nieruchomosci-na-sprzedaz.pl,
• wysłanie mailingu do subskrybentów z bazy Domu Aukcyjnego,
• zamieszczanie drobnych ogłoszeń w gazetach lokalnych lub specjalistycznych.
 

Nasza strona internetowa, która jest jednym z głównych źródeł informacji o licytacjach szczyci się obecnie oglądalnością na poziomie ok. 300 tys., odwiedzin miesięcznie. Zdarza się, że w przede dniu licytacji naszą stronę odwiedza ponad 10.000 osób dziennie. Takie rozwiązanie zwiększa skuteczność organizowanych licytacji z powodu lepszej frekwencji. W efekcie pozwala to uzyskiwać znacznie wyższe ceny, niż kwoty wywoławcze oraz ograniczyć do minimum konieczność organizowania drugiej licytacji.


Pakiet ogłoszeniowy ruchomości – produkt ten przeznaczony jest głównie do ogłaszania licytacji ruchomości o dużej wartości, lub produktów które wymagają dotarcia do specyficznej grupy odbiorców.

Realizowany jest przez:
• zamieszczenie ogłoszenia modułowego w wybranej gazecie lokalnej lub krajowej,
• zmieszczenie ogłoszenia na stronie Domu Aukcyjnego,
• wysłanie mailingu do subskrybentów z bazy Domu Aukcyjnego
• poprzez wyselekcjonowanie i poinformowanie odpowiednich grup klientów.
 
Poza tą formą reklamy realizujemy tzw. direct mailing, czyli wysyłkę elektronicznych wiadomości tekstowych z informacją o nowych ofertach przetargowych, odwołanych licytacjach, aukcjach  itp. Jest on skierowany do grup tzw. stałych klientów, którzy są zainteresowani subskrypcją informacji. Dane adresowe tej grupy są znane wyłącznie naszej firmie i nie udostępniamy ich innym podmiotom. Obecnie w bazie posiadamy prawie 1800 zaktualizowanych adresów e-mail.
Usługa tele-info polega na przejęciu przez naszą firmę ciężaru informowania potencjalnych zainteresowanych o szczegółach licytacji i wystawianych towarach. Pozwala ona ograniczyć ilość telefonów kierowanych do sprzedającego i odciąża pracowników w zakresie konieczności udzielania informacji.
Usługa ta jest dostępna tylko na życzenie klienta.

 

 CENNIK


Ceny za składowanie towarów o objętości składowania do 1 m³

Wartość towaru*

Przyjęcie towaru

Opłata za składowanie (za 1 dobę)

Wydanie towaru**

Do 499 zł       

10 zł

2,00 zł

10 zł

Od   500 do 999 zł 

20 zł

4,00 zł

20 zł

Od 1 000 do 2 499 zł

30 zł

6,00 zł

30 zł

Od 2 500 do 4 999 zł

50 zł

8,00 zł

50 zł

Od 5 000 do 9 999 zł

100 zł

10,00 zł

100 zł

Pow. 10 000 zł

200 zł

15,00 zł

150 zł

W przypadku, gdy towary przekraczają objętość 1m³, stawka zostaje pomnożona przez wielokrotność zajmowanej powierzchni lub jest ustalana indywidualnie. Składowanie odbywa się w magazynie lub w przypadku maszyn i urządzeń na placu otwartym.
wartość towarów określana jest według ceny oszacowania dokonywanej przez PRZEKAZUJĄCEGO
**opłata za wydanie pobierana jest wyłącznie w przypadku odbioru towarów zakupionych w drodze licytacji organizowanej w Domu Aukcyjnym.

Ceny za składowanie pojazdów mechanicznych (składowanie na placu otwartym)

 

Wartość pojazdu*

Przyjęcie na magazyn

Opłata za składowanie (za 1 dobę)

Wydanie**

Samochody osobowe  
Do 2 499 zł 

60 zł

3 zł

60 zł

Od 2 500 do 7499 zł

60 zł

5 zł

60 zł

Od 7 500 do 14 999 zł           

60 zł

10 zł

60 zł

Od 15 000 do 29 999 zł             

60 zł

15 zł

60 zł

Od 30 000 do 49 999 zł 

60 zł

20 zł

60 zł

Od 50 000 do 79 999 zł

60 zł

25 zł

60 zł

Od 80 000 do 99 000 zł

60 zł

30 zł

60 zł

Pow. 100 000 zł

60 zł

35 zł

60 zł

 
Samochody dostawcze i ciężarowe
Do   4 999 zł  

80 zł

7,50 zł

80 zł

Od   5 000 do 9 999 zł

80 zł

12,50 zł

80 zł

Od   10 000 do 14 999 zł 

80 zł

15,00 zł

80 zł

Od   15 000 do 29 999 zł

80 zł

20,00 zł

80 zł

Od   30 000 do 49 999 zł

80 zł

25,00 zł

80 zł

Od   50 000 do 79 999 zł

80 zł

30,00 zł

80 zł

Od   80 000 do 99 999 zł

80 zł

35,00 zł

80 zł

Pow. 100 000 zł

80 zł

40,00 zł

80 zł

Maszyny i urządzenia

80 zł

25,00 zł

80 zł

Wartość pojazdu ustalana jest według cennika firmy INFO EKSPERT.
** opłata za wydanie pobierana jest wyłącznie w przypadku odbioru pojazdu zakupionego w drodze licytacji organizowanej w Domu Aukcyjnym.

Ceny usług transportowych ( w granicach miasta)

Rodzaj usługi

Koszty/1 godzina

Transport samochodowy

100 zł

Rozładunek/załadunek 2 osoby

100 zł

Rozładunek/załadunek kolejna osoba

50 zł (za każdą kolejną osobę)

Transport specjalistyczny

ustalane indywidualnie


W przypadku transportu poza granicami miasta - do powyższych stawek doliczane są koszty za każdy przejechany kilometr w wysokości 2 zł/km.
*Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

 

 REFERENCJE

Dom Aukcyjny posiada pisemne referencje od współpracujących z nami Kancelarii  Komorniczych, Banków i Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Naszą rekomendacją jest również lista podmiotów korzystających  z usług Domu Aukcyjnego  widoczna na stronie www.
Codziennie wzrasta ilość zadowolonych Klientów oraz  ilość licytacji i aukcji zamieszczanych na naszym portalu .

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia działów ”licytacje”, „aukcje internetowe” i skorzystania z naszych usług!

ZASADY WSPÓŁPRACY

I. DEKLARACJA WYDAWCY

Dom Aukcyjny Mariola Nosko świadczy usługi zamieszczania ogłoszeń wymiarowych, w prasie polskiej (ogólnokrajowej i lokalnej ) oraz zagranicznej. Naszym Klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność, profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Od wielu lat konsekwentnie poszerzamy zakres naszych usług i poprawiamy ich standard, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Niniejsze Zasady Współpracy , podobnie jak zamówienie , są niezbędnymi elementami kształtującymi nasze wzajemne relacje. Ich formalizm prawny został ograniczony do minimum po to, aby podkreślić, że istotą naszych relacji jest przede wszystkim najwyższa jakość realizowanych dla Państwa usług. Zapewniamy, że najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja, oczekiwania i potrzeby. W zgodzie z powyższą deklaracją będą interpretowane
wszelkie postanowienia i zasady dotyczące świadczonych Państwu usług zamieszczania ogłoszeń.

II. OKREŚLENIA

Określenia użyte w Zasadach Współpracy należy rozumieć w następujący sposób:

Zasady współpracy – niniejsze zasady współpracy przy emisji zlecanych ogłoszeń wymiarowych w prasie

Wydawca – Dom Aukcyjny Mariola Nosko ,Wrocław przy ul.Wodzisławskiej 8

Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie w prasie i na portalu www.dawro.pl ogłoszeń wymiarowych

Ogłoszenie wymiarowe – ogłoszenie zamieszczane drukiem w postaci graficznej, którego rozmiar w druku jest określony liczbą standardowych, przyjętych przez każdą gazetę, jednostek powierzchni

Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

III. WARUNKI REALIZACJI

1. Ogłoszenia zamieścimy na podstawie złożonego przez Państwa zamówieni.a Realizacja usługi dokonywana jest w oparciu o Zasady współpracy i obowiązujące przepisy prawa.

2. Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać zmian w zamówieniu, treści bądź materiale graficznym, prosimy o ich dostarczenie z dokładnym określeniem, na czym zmiany te mają polegać. Jeśli będą chcieli Państwo zrezygnować z ogłoszenia, konieczne jest złożenie rezygnacji na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną-odpowiednio wcześniej przed podanym terminem realizacji.

Terminy dostarczania zamówień, treści, materiału gotowego, zmian oraz rezygnacji z ogłoszeń znajdą Państwo w Załączniku nr 1 do Zasad współpracy.

3. Ogłoszenia zamieszczone będą w wybranych tytułach prasowych w ramce z adresem strony internetowej www.dawro.pl tak aby wszyscy zainteresowani mogli dotrzeć do szczegółów ogłoszeń.

IV. PŁATNOŚCI

1. Zamówione ogłoszenie wymiarowe, mogą Państwo opłacić w wybrany przez siebie sposób:

a) przed emisją, czyli do dnia poprzedzającego emisję włącznie – płatność z góry,

b) po emisji, na podstawie wystawionej Państwu faktury – płatność z dołu w ciągu 7 dni od otrzymania faktury

2. Ogłoszenia wymiarowe wyceniane są na podstawie cennika danej gazety z dnia przyjęcia przez nas zamówienia i dopasowywane do wymiarów wyznaczonych przez tytuły prasowe.

V. REKLAMACJE

1. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia , co do sposobu i jakości realizacji zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny, ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa i złożenie pisemnej formy reklamacji.

2. Reklamację rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu złożenia-w dniach roboczych. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

3. Jeżeli zamówienie dotyczy ogłoszeń cyklicznych, reklamację prosimy zgłosić w dniu pierwszej kwestionowanej emisji, co pozwoli na uwzględnienie zmian w kolejnych edycjach ogłoszenia.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Państwa ogłoszeń.
  2. Po stronie Ogłoszeniodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w ogłoszeniach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem.  Złożenie przez Państwa zamówienia jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiane ogłoszenia nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie, przyjęcie i realizacja, zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.
  3. Konieczność naprawienia wszelkich szkód Wydawcy w związku z treścią lub formą Państwa ogłoszenia (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Ogłoszeniodawcy.
  4. Wydawca może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu:

a) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

– treść lub forma ogłoszenia jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami,

– osoba trzecia lub właściwa gazeta powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Państwa ogłoszenia,

b) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

1. Terminy dostarczania zleceń i materiałów-zgodne z terminami obowiązującymi w wybranych przez Państwa tytułach prasowych (średnio):

- 2 dni robocze przed emisją w dziennikach lokalnych

- 5 dni roboczych w dziennikach o zasięgu krajowym

2. Zlecane ogłoszenia internetowe ,do zamieszczenia na portalu www.dawro.pl zostaną na nim zawieszone w terminie:

W przypadku tygodników ,miesięczników czy kwartalników-zgodnie z postanowieniami tych tytułów.

- 2 dni roboczych od daty zamówienia pakietu podstawowego

- w ciągu 1 dnia od terminu ukazania się ogłoszenia w papierowym wydaniu wybranej gazety.

 

ZAŁĄCZNIK  nr 2

  1. Aby uzyskać informacje o cennikach współpracujących z nami gazet prosimy o bezpośredni kontakt z Handlowcami Domu Aukcyjnego lub Biurem Obsługi Klienta.

 

Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna