szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana o łącznej pow. 2,6700 ha, 1/2 udziału

Data:
2019-12-12 10:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej
ul. Zielona 15, 98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824-19-00
Cena wywoławcza
814 547,50 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2019 poz. 1438 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli mającego siedzibę przy ul. Zielonej 15, w pokoju nr 2, odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, należącej do: udział 1/2 części w nieruchomości należący do małżeństwa (…) na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej, położonej w miejscowości Młodawin Górny obręb 8, gmina Zapolice, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie.

Stanowiącej: nieruchomość gruntowa zabudowana o łącznej powierzchni 2,6700 ha, w skład której wchodzą działki:

- działka nr 44 o powierzchni 1,1500 ha,

- działka nr 46/2 o powierzchni 1,5200 ha,

 dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą SR1Z/00018460/0.

 

Suma oszacowania wynosi:

- działka nr 44 – wartość 1/2 udziału wynosi 247 550,00 zł,

- działka nr 46/2 – wartość 1/2 udziału wynosi 1 005 600,00 zł,

łącznie 1 253 150,00 zł (słownie: Jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 65% sumy oszacowania i wynosi 814 547,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 125 315,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu 49 1010 1371 0041 1213 9120 0000 – jednak na chwilę rozpoczęcia licytacji, tj. na godzinę 10:00 na rachunku tym musi już znajdować się wymieniona kwota. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.

Zgodnie z treścią art. 111b § 1 licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8:00 – 12:00 (po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem Referatu Egzekucji Administracyjnej tel. (43) 824 19 43) wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać, w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli pokój nr 2, akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Powyższa nieruchomość zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oznaczona jest jako użytki rolne zabudowane.

Zgodnie z art. 110z § 1 na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji, przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli.         

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Młodawin Górny
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna