szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Art Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Nieruchomości położone w Łodzi i inne

Data:
2020-02-26 13:30
Sprzedawca:
Art Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna
w upadłości likwidacyjnej
Kasprzaka 3, 91-078
tel. 603920123
Cena wywoławcza
50 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Art-Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

w dniu 26 lutego 2020 roku, o godzinie 13:30

 

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż, nieruchomości i praw wchodzących w skład masy upadłości:

- ART-Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

 

I nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:

 

Lp.

Nr księgi wieczystej

Nr działek

Lokalizacja

Cena wywoławcza

1.

LD1M/00134409/9

46/39, 46/16, 46/17

46/41

Łódź, ul. Kasprzaka 5/7 (Tracz I, II)

22 000 000,00

2.

LD1M/00274101/3

32/39

Łódź, ul. Kasprzaka 5B (budynek C + udział w drodze)

LD1M/00066684/2

1/2 udziału w 32/43

3.

LD1M/00274099/5

32/38

Łódź, ul. Kasprzaka 5A (budynek D + udział w drodze)

LD1M/00066684/2

1/2 udziału w 32/43

4.

LD1M/00154890/3

32/33

Łódź, ul. Kasprzaka 5 (budynek meblowy + wiata)

LD1M/00274100/6

32/40

5.

LD1M/00085821/4

dz.33/1 podzielona na 33/2 i 33/3

Łódź, ul. Artyleryjska 3/5

6

LD1M/00114450/5

dz.19/11

Łódź, ul. Naftowa 7do15,

50 000,00

7.

PL1G/00029334/5

940/6

Gostynin, ul. Biernackiego 2

120 000,00

8.

LD1M/00289247/6

32/34

Łódź, ul. Kasprzaka 5/7 (transformator)

100 000,00

9.

PT1B/00059406/6

153

Bełchatów (grunty rolne)

700 000,00

 

Urząd Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VII.339.2017, 340.2017, 341.2017; Wg tych WZ - tereny między ul. Kasprzaka - ul. Artyleryjską mogą być przeznaczone dla inwestycji pod zabudowę wielorodzinną, możliwość wysokiej zabudowy.

 

II zorganizowana części przedsiębiorstwa - Hotel Borowiecki w Łodzi ul. Kasprzaka 7/9

 • wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą,      
 • wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;             
 • wartości niematerialnych i prawnych (prawo do znaku towarowego "HOTEL BOROWIECKI"); Nieruchomość zabudowana budynkami hotelowymi z infrastrukturą, objęta Księgami wieczystymi: KW nr LD1M/00175764/4 – działka nr 32/36,                                 
  KW nr LD1M/00175765/1 - działka nr 32/37,
  KW nr LD1M/00066684/2 - działka nr 32/42,
  KW nr LD1M/00289247/6 – działki nr 32/35.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 11 300.000,00 zł.

 

III zorganizowana części przedsiębiorstwa - sklep AGD Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 12/14

 • Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, objęta Księgą wieczystą:
  KW nr PT1P/00043436/4 – działki nr 339, 340;             
 • wydzielonego zespołu ruchomości – towaru.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 1 500 000,00 zł.

 

IV udział wynoszący 0,2483 w nieruchomości położonej w Pabianicach, ul. Lutomierska 50

w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień, nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 50 działki wg ewidencji gruntów nr 27/18, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach jest prowadzona Księga Wieczysta KW LD1P/00031132/7.

Cena wywoławcza nieruchomości 1 570 500,00 zł netto.

 

Sprzedaż nastąpi na warunkach podanych w Regulaminach konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych wyłożonych w Biurze syndyka.

 

1. Nieruchomość można oglądać w terminie do 21.02.2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, tel. (42) 208 17 07, tel. 601 318 173, 603 920 123 – adres e-mail: sekretariat@artdom.com.pl.

2. Pisemne oferty w języku polskim winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 24.02.2020 r. do godz. 14:00 na adres: Biuro syndyka ART-DOM M.M. Zielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z czytelnym podpisem na kopercie „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI” (decyduje data doręczenia oferty).

3. Przystępujący do przetargu ofertowego powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium winno znajdować się przed otwarciem ofert na koncie upadłego w Banku Pocztowym nr konta:

88 1320 1449 2672 8991 2000 0001

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu w dniu 26 lutego 2020 roku, o godzinie 13:30, w Biurze syndyka, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kasprzaka, Naftowa, Artyleryjska, Biernackiego
Kod i miasto:
Łódź, Gostynin, Piotrków Trybunalski
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna