szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Urząd Skarbowy w Brzezinach

Nazwa:

Ruchomości w postaci naczepy ciężarowej i inne

Data:
2020-07-07 11:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny
Cena wywoławcza
13 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Ruchomości, Pojazdy, Użytkowe, Ciężarowe
Ruchomości, Pojazdy, Użytkowe, Przyczepy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach działając na podstawie art. 105 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1438 ze zm.) zawiadamia, że w dniu

 

7 lipca 2020 r. o godzinie 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, sala 128 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nw. ruchomości, stanowiących własność Pana Roberta Millera zam. Adamów 19B, 95-060 Brzeziny.

1.    NACZEPA CIĘŻAROWA KOEGEL S24 - rok produkcji 2008, nr rejestracyjny TKI 7PM4.

Wartość szacunkowa 25 000,00 zł (brutto).

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 18 750,00 zł (brutto).

2.    CIĄGNIK SIODŁOWY IVECO MAGIRUS STRALIS AS 440S45 - rok produkcji 2007, nr rejestracyjny EBR 22PV.

Wartość szacunkowa 18 000,00 zł (brutto).

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 13 500,00 zł (brutto).

3.    SAMOCHÓD CIĘŻAROWY UNIWERSALNY MAN STAR TRUCK TGM 18.280 - rok produkcji 2007, nr rejestracyjny EBR 63PC.

Wartość szacunkowa 47 000,00 zł (brutto).

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 35 250,00 zł (brutto).

 

Sprzedaż ruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług - stawka 23%.

Warunkiem przystąpienia do licytacji ww. pojazdów jest złożenie wadium. Wadium wynosi 1/10 części oszacowanej wartości ruchomości. Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wadium można też wnieść na rachunek bankowy organu egzekucyjnego:

NBP O/O Łódź nr 97 1010 1371 0014 1413 9120 0000

 

z dopiskiem „wadium” oraz nazwą pojazdu, którego wadium dotyczy.

Przy wpłacie na rachunek, wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu licytacji do godz. 10:00.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom zostanie ono zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie trzech dni roboczych (w przypadku wpłaty wadium na rachunek organu egzekucyjnego), wadium złożone w gotówce albo w postaci czeku zostanie zwrócone po zakończeniu licytacji.

Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania, jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może dalej uczestniczyć w licytacji. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium. Pozostałą część wylicytowanej kwoty należy wpłacić Organowi egzekucyjnemu najpóźniej do godziny 12:00 dnia następnego na rachunek bankowy NBP O/O Łódź nr 97 1010 1371 0014 1413 9120 0000.

Ww. pojazdy można oglądać w dniu 07.07.2020 r. w godzinach 09:00 do 10:00 pod adresem: Adamów 19B, 95-060 Brzeziny.

Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.

Wydanie pojazdu nastąpi w terminie wskazanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach. Nabywca odbiera pojazd własnym transportem i na swój koszt. W przypadku nieodebrania pojazdu w terminie wskazanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zostaną naliczone opłaty za parkowanie pojazdu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 (III piętro, pokój 327, tel. 46 874 30 11 wew. 32).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości, odmowę zarejestrowania sprzedawanych pojazdów przez organ rejestrujący oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

 

Dokumentacja fotograficzna do pobrania.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Brzeziny
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna