szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

STAL-MET NIECZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Nieruchomości w Zabrzu, ul. Wandy, Śląska

Data:
2021-01-29 12:15
Sprzedawca:
STAL-MET NIECZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
UL. Motoryzacyjna 2, 49-318 Skarbimierz-Osiedle
tel. 513 945 000
Cena wywoławcza
241 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

 

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2020 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Wandy 10, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00027026/6;
 • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Śląskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00011813/5;
 • prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Śląskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/000001379/7;
 • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Śląskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00011778/7

(sprzedawanych łącznie, jako „nieruchomość”); które to prawa objęte zostały Opisem
i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 302 000 zł netto (trzysta dwa tysiące złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 241 600 zł netto (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość przyjęta dla wymuszonej sprzedaży, tj.: 241 600 zł netto (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 1. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 stycznia 2021 roku;
 1. wadium wynosi 24 160 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028) przy ul. Francuskiej 34 V p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2021 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy
  ul. Francuskiej 34 w Katowicach, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (32) 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.

 

 

Marcin Mirosław Kubiczek

(kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 244)

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wandy, Śląska
Kod i miasto:
Zabrze
Województwo:
łódzkie
IMG_2797
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna