szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR w Świeciu Piotr Pawelczyk

Nazwa:

Nieruchomości, Sępolno Krajeńskie, ul. Koronowska

Data:
2022-05-16 09:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Świeciu
Piotr Pawelczyk
ul. Kopernika 5/1, 86-100 Świecie
tel. 052 331 26 65
Cena wywoławcza
12 150,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
569/14
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 569/14, KM 35/15, KM 2456/15, KM 2541/15, KM 2899/15, KM 1647/18, KM 730/19, KMP 15/20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk Kancelaria Komornicza w Świeciu ul. Kopernika 5/1 (tel. 52 3312665) ogłasza, że dnia

 

16 maja 2021r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi mającego siedzibę przy ul. Świeckiej 28 w sali nr 9, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości stanowiących:

  • Niezabudowane działki o numerach geodezyjnych 114/1 oraz 114/45 usytuowane w obrębie ewidencyjnym nr 041302_4.00005 Sępólno Krajeńskie 5 o łącznej powierzchni 0,1745 ha. Według wypisu z rejestru gruntów działki oznaczone są jako Bi (inne tereny zabudowane); działka 114/1 o powierzchni 0,1558 ha natomiast działka 114/45 o powierzchni 0,0187 ha. Utwardzona część nieruchomości stanowi parking, pozostała część trawnik. Wzdłuż działki 114/1 od strony drogi krajowej rozlokowane są maszty reklamowe. Dla ww. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/261/2021 z 27 stycznia 2021 działki leżą na obszarze, oznaczonym jako AG - obejmującym istniejące oraz planowane tereny aktywności gospodarczej rozproszone po całym obszarze gminy. Dominujące przeznaczenie terenów - przewiduje się funkcję podstawową: zabudowa produkcyjna i usługowa oraz przemysłowa, usługi, bazy składy i magazyny, uzupełniające przeznaczenie terenów: nie określa się. Główne ustalenie kierunkowe obszaru: należy minimalizować uciążliwości związane z prowadzoną działalnością poprzez rozwiązania funkcjonale obiektów, ich usytuowanie, a także zapewnienie odpowiedniej izolacji terenami zieleni, w tym zieleni wysokiej, wyposażenie ośrodków aktywności gospodarczej w elementy przestrzeni publicznych - place, skwery, zieleńce, ciągi piesze, wykorzystanie potencjału terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej linii kolejowej. Nieruchomość należy do dłużnika: Beata Wesołowska, położona: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY2T/00019027/2.

Suma oszacowania wynosi 135 118,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 338,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 511,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

  • Działkę o numerze geodezyjnym 114/40 powierzchnia 0,0743 ha usytuowaną w obrębie ewidencyjnym nr 041302_4.00005 Sępólno Krajeńskie 5 stanowiąca aktualnie nieruchomość po stacji paliw. Według wypisu z rejestru gruntów działka oznaczona jako Bi (inne tereny zabudowane). Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem stacji paliw, który powstał na skutek połączenia przylegających do siebie , parterowych budynków oznaczonych w ewidencji budynków numerami 41 i 42 o powierzchni 37,44 m2, wiatą nad stanowiskami do tankowania oraz budynkiem socjalno-magazynowym oznaczonym w ewidencji budynków numerem 40, który kiedyś był budynkiem portierni o powierzchni 8,51 m2. Dla ww. działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/261/2021 z 27 stycznia 2021 działka leży na obszarze, oznaczonym jako AG -obejmującym istniejące oraz planowane tereny aktywności gospodarczej rozproszone po całym obszarze gminy. Dominujące przeznaczenie terenów - przewiduje się funkcję podstawową: zabudowa produkcyjna i usługowa oraz przemysłowa, usługi, bazy składy i magazyny, uzupełniające przeznaczenie terenów: nie określa się. Główne ustalenie kierunkowe obszaru: należy minimalizować uciążliwości związane z prowadzoną działalnością poprzez rozwiązania funkcjonale obiektów, ich usytuowanie, a także zapewnienie odpowiedniej izolacji terenami zieleni w tym zieleni wysokiej, wyposażenie ośrodków aktywności gospodarczej w elementy przestrzeni publicznych - place, skwery, zieleńce, ciągi piesze, wykorzystanie potencjału terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej linii kolejowej. Nieruchomość należy do dłużnika: Beata Wesołowska, położona: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY2T/00019035/1.

Suma oszacowania wynosi 448 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 336 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

  • Niezabudowaną działkę o numerze geodezyjnym 114/43 powierzchnia 0,0310 ha usytuowaną w obrębie ewidencyjnym nr 041302_4.00005 Sępólno Krajeńskie 5 stanowiącą drogę wewnętrzną. Działka jest utwardzona trylinką, w części od strony wjazdu na drogę krajową masą bitumiczną. Dla ww. działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/261/2021 z 27 stycznia 2021 działka leży na obszarze, oznaczonym jako AG -obejmującym istniejące oraz planowane tereny aktywności gospodarczej rozproszone po całym obszarze gminy. Dominujące przeznaczenie terenów - przewiduje się funkcję podstawową: zabudowa produkcyjna i usługowa oraz przemysłowa, usługi, bazy składy i magazyny, uzupełniające przeznaczenie terenów: nie określa się. Główne ustalenie kierunkowe obszaru: należy minimalizować uciążliwości związane z prowadzoną działalnością poprzez rozwiązania funkcjonale obiektów, ich usytuowanie, a także zapewnienie odpowiedniej izolacji terenami zieleni w tym zieleni wysokiej, wyposażenie ośrodków aktywności gospodarczej w elementy przestrzeni publicznych - place, skwery, zieleńce, ciągi piesze, wykorzystanie potencjału terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej linii kolejowej. Nieruchomość należy do dłużnika: Beata Wesołowska,  położona: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY2T/00026716/1.

Suma oszacowania wynosi 16 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 620,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Koronowska
Kod i miasto:
Sępolno Krajeńskie
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna