szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość lokalowa o pow.uż. 57,87 m2; Bolszewo

Data:
2022-07-23 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
45 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

sygn. akt VI GUp 436/21

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BEATY GAWIN INFORMUJE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI:

 

PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR 3 O POW. UŻYTKOWEJ 57,87 M2 ZLOKALIZOWANEJ W BOLSZEWIE, PRZY UL. SZKOLNEJ 24, WRAZ Z UDZIAŁEM
16/100 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ (KW GD1W/00035172/2).

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest:

·      prawo własności nieruchomości lokalowej nr 3 o powierzchni użytkowej 57,87 m2 zlokalizowanej w Bolszewie, przy ul. Szkolnej 24, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00035172/2.

  1. Cena oszacowania dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu określonego w pkt. 1 wynosi 45 000 zł.
  2. Oferty pisemnie należy przesyłać na adres kancelarii syndyka, ul. Batorego 23/3, 81-365 Gdynia lub za pośrednictwem poczty email: trojmiasto@jkk-polska.pl. Oferta powinna zawierać również dane kontaktowe oferenta w szczególności numer telefonu. Oferta powinna zawierać oświadczenie o ważności oferty przez okres 60 dni od daty złożenia.
  3. Podpisanie umowy kupna sprzedaży: Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości 10% ceny niezwłocznie po wyborze oferty oraz  podpisania umowy i zapłaty pozostałej części ceny w terminie w 30 dni od daty złożenia oferty. Koszty umowy ponosi kupujący.
  4. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w Kancelarii Syndyka, ul. Batorego 23/2, 81-365 Gdynia. Nieruchomość można oglądać po uprzednim umówieniu się - tel. 505 113 452.
  5. Inne warunki:

·      Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

·      Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń.

·      Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.

·      Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady.

·      Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

·      Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

  1. Informacje dodatkowe:

Syndyk poucza o treści art 1013 KPC w związku z art. 313. Prawa Upadłościowego:

Art. 1013 [Utrzymanie w mocy obciążeń hipotecznych wpisanych przed powstaniem współwłasności] Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Szkolna
Kod i miasto:
Bolszewo
Województwo:
pomorskie
ZDJĘCIE 1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna