szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak

Nazwa:

działka nr 10/33 (droga)

Data:
2022-11-30 13:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
ul. Zagórze 6A , 61-112
tel. tel./fax 61 628 23 8
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
2222/18
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Lokale
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak – Kancelaria Komornicza - 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax 61 628 23 89, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 30 listopada 2022r. o godz. 13:00

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8 odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

 

udziału wynoszącego 2/8 niewydzielonej części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Żegrze, działka nr 10/33 (droga), należącego do dłużników: Eco Instal Holding Sp. z o.o. oraz Aleksandra Laura Ginter, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO2P/00111840/2.

 

Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 2/8 cześci w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10/33 o powierzchni 0,0575 ha. Działka gruntu 10/33 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, usytuowaną na terenie kompleksu przemysłowo - usługowo - handlowego. Droga jest utwardzona asfaltem i przylega bezpośrednio do drogi gminnej - ulicy Zwierzchowskiego.

 

Cena wywołania wynosi: 23.866,67 zł

Suma oszacowania wynosi: 35.800,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.580,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 18 16001462 1862 7173 4000 0005 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 2222/18) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

 

Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną zapoznać można się w kancelarii komornika na miesiąc przed licytacją, natomiast na tydzień przed terminem w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 (akta dołączone do sprawy II Co 689/14/6N), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7.45 do 13.00 oraz od 13.30 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby  te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Poznań
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna