szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość w Pszczynie, ul. Korczaka

Data:
2022-12-06 09:30
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości
tel. 574 600 239
Cena wywoławcza
304 795,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości

Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

 

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

a)      udziału wynoszącego 6793/10000 części w prawie własności nieruchomości (działka ewidencyjna nr 1334/26) zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym (budynkiem kamienicy) obejmującym niewyodrębnione prawnie lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 477,11 m2, położonej w Pszczynie przy ulicy Piastowskiej nr 2, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00034456/5 wraz z udziałem wynoszącym 6793/30000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka ewidencyjna nr 1336/26) dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00034458/9, z którymi to prawami związane jest prawo przejazdu pasem trzech metrów szerokości do ulicy Piekarskiej po działce nr 1114/26 (która następnie uległa podziałowi na działki ewidencyjne nr 1674/26 i nr 1673/26) na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek nr 1334/26 i nr 1336/26, zgodnie z par. 6 umowy sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 26.08.1994 roku, Rep. A 2708/94, i których aktualny stan prawny uregulowany jest w księgach wieczystych nr KA1P/00046119/8 i KA1P/00045768/5, za cenę wywoławczą równą 660 770,00 zł netto,

b)      prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z jednej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2028/44 o powierzchni 6 639 m2, położonej w Pszczynie w rejonie ulicy Korczaka, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00038466/6 za cenę wywoławczą równą 304 795,00 zł netto.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r., do godziny 14:00, na adres biura Syndyka Masy Upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości, w Katowicach (40-032) przy ul. Dąbrowskiego 22/209. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka masy upadłości.
  2. Oferty należy składać oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych praw będących przedmiotem przetargu, a wyszczególnionych w pkt. 1 ppkt. a) i b) powyżej.
  3. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA PRZETARG ZM H. KANIA S.A.” z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 91/20/7 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt X GUp 91/20/7 i dopiskiem „OFERTA, PRZETARG ZM H. KANIA S.A – NIERUCHOMOŚCI”. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, w odniesieniu do której została złożona oferta.
  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 6 grudnia 2022 r. o godzinie 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach  Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.
  5. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w Regulaminie przetargu, w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży oferty równej, co najmniej cenie wywoławczej. 
  6. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.
  7. Informacje na temat przedmiotu przetargu (w tym informacje na temat Regulaminu przetargu oraz operatów szacunkowych) można uzyskać kontaktując się pod nr telefonu: 574 600 239, w dni powszednie w godzinach od 09:00 do 14:00 lub pod adresem e-mail: biuro@masa-upadlosci.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Korczaka
Kod i miasto:
Pszczyna
Województwo:
śląskie
IMG_3047
IMG_3044
IMG_3048
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna