szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział 1/6 w lokalu mieszkalnym

Data:
2022-12-19 00:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 503 007 329
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym z wolnej ręki

 

Syndyk Masy Upadłości ogłasza że prowadzi sprzedaż - w trybie „z wolnej ręki” - udziału wynoszącego 1/6 prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wojkowicach, przy ul. Jana III Sobieskiego 239b/1, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00026777/8, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 31/1000 części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00025775/7, którego wartość została określona w operacie szacunkowym z dnia 17 stycznia 2022 r. sporządzonym przez biegłego Bolesława Głębowicz, za kwotę nie niższą od 80%  ceny oszacowania tj. nie niższą od kwoty 21 333,34 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 34/100) brutto. Jedynym kryterium wyboru ofert jest najwyższa zaoferowana cena.

 

Osoby zainteresowane nabyciem ww. udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego powinny złożyć ofertę, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, która winni zostać dostarczona do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej do dnia 19 grudnia 2022 r., do g. 16:30. (decyduje data wpływu do Kancelarii), z dopiskiem „OFERTA”.

 

Opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 604 - 154 - 587 oraz pod adresem email: syndykmleski@kmlsosnowiec.pl. Zastrzega się, że Syndyk Masy Upadłości może odstąpić od prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki i odwołać prowadzoną sprzedaż, w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec przy ul. Warszawskiej 1/7, w dniu 19 grudnia 2022 r. o godzinie 17:00.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Jana III Sobieskiego
Kod i miasto:
Wojkowice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna