szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy

Nazwa:

nieruchomość gruntowa

Data:
2023-02-10 08:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Tomasz Chynek
Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy
ul. Matejki 26/3, 56-400 Oleśnica
tel. 71 721 84 40
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
39/21
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-02-2023 o godz. 08:30 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działki nr 30/1, 225, 243, 224/1, 224/2  o łącznej pow. 4,7779 ha położonej w miejscowości Łozina gm. Długołęka stanowiąca własność dłużnika,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy numer KW WR1E/00033129/4.

 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 4,7779ha,  położona w 3 miejscach w zach. części obrębu Łozina, głównie 500m na południe od drogi do wsi Tokary, około 1,3 km od centrum wsi Łozina i  800 m od zabudowań wsi Tokary. 5 działek, 2 działki położone pojedynczo (działki 30/1, 243),  pozostałe w grupie (224/1; 224/2 i 225). Najdalsze działki dzieli odległość 0,7 km. W sąsiedztwie tereny rolne, a w bliskiej okolicy zabudowa zagrodowa oraz droga ekspresowa. Dojazd do nieruchomości na odcinku do 750m drogą gruntową. W dziale I księgi wieczystej wpisane są budynki,  w toku oględzin nie stwierdzono budynków,  potwierdza to ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostę powiatu Wrocławskiego.

Działka 30/1 - pow. 1,1522ha , 150 m na północ od drogi powiatowej do wsi Tokary, kształt trapezu o wymiarach: szer.150 m x głęb. 50-105 m ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej - od strony zachodniej. Brak jest mediów, teren płaski,  grunty klas RIVb i RV, z przewagą  RIVb., gleby bielicowe i pseudobielicowe; kompleks żytni dobry.  Działki 224/1 - pow. 0,4220ha i 224/2 - pow. 0,6545ha - położone 550m na połud. od drogi powiatowej do wsi Tokary, działki sąsiadują ze sobą i łącznie posiadają kształt zbliżony do prostokąta o szer. 70m i dług.160m, na kierunku północ-południe. Działka 224/2 posiada bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej (od strony północnej), działka 224/1 posiada dostęp pośredni (przez działkę 224/2). Działki nie są uzbrojone,  grunty klasy ŁIV i Lz z przewagą gruntów klasy ŁIV, gleby czarne zdegradowane, kompleks lasy, Teren  niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, w dniu oględzin porośnięte drzewostanem - buki i olsze o średniej pierśnicy 22 cm, wysokości 15m, w wieku około 20 lat. Działka 225 - pow. 1,4967ha, położona 700m na południe od drogi powiatowej do wsi Tokary,  kształt zbliżony do prostokąta o szer. 70m i dług. 215m, na kierunku północ-południe i bezpośredni dostęp do gruntowej drogi od strony południowej. Działka nieuzbrojona,  grunty klasy RIVa, RIVb, RV, RVI z przewagą gruntów klasy RIVa, gleby czarne zdegradowane, gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne; kompleksy zbożowo-pastewny mocny, żytni dobry i żytni bardzo słaby. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, użytkowany rolniczo. Nad połud.-wsch. rogiem działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Działka 243 - pow. 1,0525ha, położona 500m na południe od drogi powiatowej do wsi Tokary,  kształt zbliżony do trapezu o szer. 100-106m x głębokość 102m, bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej - od strony wschodniej. Brak mediów, teren płaski , grunty klasy RIVa, gleby czarne zdegradowane, kompleks pszenny dobry. Działki położone są w obszarze oznaczonym w mpzp jako: RP1 - tereny gruntów rolnych. Obecnie prowadzone są prace nad zmianą mpzp,w studium działka 30/1 objęta symbolem: R - tereny rolne z wykluczeniem realizacji zabudowy,  działki 224/1, 224/2, 225 i 243 symbolem: AG1 - tereny funkcji aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.363.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.022.250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości

 (tj. 136.300,00 zł)

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym na konto komornika w Bank Spółdzielczy

w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. GKM 39/21

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik od poniedziałku do czwartku pod numerem tel. (071) 721 84 40  poniedziałek-czwartek

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łozina
Województwo:
dolnośląskie
dojazd 224
dz 30_1 dojazd
dz 30_1 widok
dz 224 drzewostan
dz 224 widok
dz 225 dojazd
dz 225 widok
dz 243 dojazd
dz 243 widok
lini WN
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna