szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

syndyk masy upadłości

Nazwa:

udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości gruntowej

Data:
2023-03-28 00:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 720 889 607
Cena wywoławcza
161 700,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Magdaleny Wydro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania pisemnych ofert

w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 części obciążonego prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 184/3 o powierzchni 0,0555 ha położonej w miejscowości Libertów, gminie Mogilany, powiecie krakowskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzona jest księga wieczysta numer KR3I/00022058/3. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny nr 78 przy ul. Jana Pawła II w Libertowie.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 467/20/S na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2022 r. Podstawą prawną sprzedaży jest art. 311 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 161.700,00 zł

(sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 16.170,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 27 marca 2023 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii syndyka oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy).

Otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 1330 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl. Można je również uzyskać w godzinach 900 - 1500 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl. Oględziny nieruchomości, możliwe są wyłącznie z zewnątrz z ul. Jana Pawła II w Libertowie. W sprawie należy kontaktować się pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie pocztą elektroniczną. W części nieruchomości, składającej się w praktyce z dwóch połączonych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, aktualnie zamieszkuje prawdopodobnie rodzina współwłaścicielki. W stosunku do właścicielki drugiego udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KR3I/00022058/3 oraz właściciela drugiego, przylegającego i połączonego budynku, prowadzone były postępowania egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzatę Budnik. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Libertów
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna